Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği

KKD YÖNETMELİĞİ

KKD YÖNETMELİĞİ

Red Overlay
/Documents/ppe-banner-image-960x338.jpg
/Documents/PPE-banner-320-165.jpg
Red Overlay

AB Kişisel Koruyucu Donanımlar Yönetmeliği

İlk Yeni Yaklaşım Direktiflerinden biri olan KKD Direktifi neredeyse 20 yıllık bir geçmişe sahip. KKD'lerin geliştirilmesi ve pazara sunulmasına ilişkin güncel teknoloji ve süreçleri yansıtabilmek amacıyla bu direktifin güncellenmesi gerekmektedir.

Yeni Yönetmelik, yeni teknolojileri yansıtmanın yanı sıra tüketici güvenliğini pekiştirecek ve şirketler arasında adil rekabet olanağını güvence altına alacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, bu direktifin son yıllarda revizyondan geçirilen diğer direktiflerle uyumlu hale getirilmesi de önem taşımaktadır. Değişiklikler, eski direktifin mevcut durumda artık bir direktif olmaktan çıkarılarak bir Yönetmelik olarak yeniden yürürlüğe konulacağı anlamına gelmektedir. Bu durum, yeni Yönetmeliğin her Üye Devletin ulusal mevzuatına aktarılmak zorunda olmayacağı anlamına gelmektedir. (Direktif tüm AB ülkelerinin belirli bir tarihe kadar ulaşması gereken bir hedefi belirleyen bir yasama tasarrufudur. Ancak, ülkeler bu süreci nasıl yürütecekleri konusunda serbesttir. Bunun aksine, Yönetmelik ise bağlayıcı bir yasama tasarrufudur ve ayrı ulusal mevzuatlara gerek duyulmaksızın AB genelinde bir bütün olarak uygulanmalıdır.)
Başlıca Değişiklikler

Yönetmelik 12 Şubat 2016'da kabul edildi, 31 Mart 2016'da yayımlandı ve 21 Nisan 2016'da Official Journal'da yayımlandı. Bu gelişmeyle birlikte, Üye Devletler ve Onaylı Kuruluşların yeni Yönetmeliğin yürürlüğe girişine hazırlanmalarına vakit tanıyan iki yıllık geçiş dönemi başlamış oldu. Önerilen bazı değişiklikler şu şekildedir:

  •  Kulak koruması kategorisinin Kategori II yerine Kategori III KKD olarak değiştirilmesi
  •  Can yelekleri kategorisinin Kategori II yerine Kategori III KKD olarak değiştirilmesi
  •  Her KKD ile birlikte Uygunluk Beyanının veya en azından bu beyana erişilebilecek bir web bağlantısının temin edilmesi
  • Zorunlu maksimum beş yıllık belge geçerliliği
  • İthalatçıların ve dağıtıcıların sorumlulukları tanımlanmıştır
  • Özel KKD'ler Yönetmelik kapsamında ele alınmıştır.