ISO/IEC 20000-1 BT Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000-1 BT Hizmet Yönetim Sistemi

BT hizmet yönetimi için uluslararası kabul gören ilk standart

BT hizmet yönetimi için uluslararası kabul gören ilk standart

Red Overlay
Red Overlay

ISO/IEC 20000-1:2018 BT Hizmet Yönetimi

Her büyüklükteki şirket etkin BT hizmet yönetimine güvenebilir. Nerede yerleşik olduğunuzdan ve ne yaptığınızdan bağımsız, BT hizmetlerinizin maliyet etkin, güvenilir, tutarlı ve faydalı olması gerekir. Dahili BT hizmetleri yönetiyor, ya da dışarıdan hizmet tedarikçisi olarak BT hizmetleri veriyorsanız, bütün bunlara ISO/IEC 20000 ile ulaşabilirsiniz. Dahası, Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesini (BTAK) de standarda uyumlu kılarak BT hizmetlerinizin tam olarak istediğinizi vermesine imkan verir.


ISO/IEC 20000-1 Belgeli Kuruluşların ISO/IEC 20000-1:2018'e Geçişi İçin Kalan Süre


BT Hizmet Yönetimine Hazır Mısınız?

İster ISO/IEC 20000 'de yeni olun, ister tecrübenizi ileriye götürmek isteyin, doğru eğitimlere, kaynaklara ve hizmetlere sahibiz. Şirketiniz için özel olarak geliştirilmiş, BT hizmetleri yönetiminizi doğru standarda eriştirecek, ihtiyacınız olmayan hizmetlerin giderini düşecek hizmetler sunabiliriz. ISO/IEC 20000 hizmetimiz başlangıç noktanıza bakmaksızın, gitmek istediğiniz yere varmak için önünüze çıkabilecek güçlükleri kaldırmaya göre tasarlanabilir.ISO/IEC 20000-1 Standardının Avantajları Nedir?

  • BT hizmet yönetiminin en iyi uygulamasını başarın
  • Şirket hedeflerince yönetilen ve bu hedefleri destekleyen BT hizmetleri geliştirin
  • Şirket amaçlarını desteklemek için insanları, yöntem ve teknolojiyi entegre edin
  • İstikrarlı bir hizmet düzeyini koruyun, düzeyi ölçecek kontrol sistemleri geliştirin
  • Sürekli iyileştirmeyi desteklemek için, ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi (BTAK) uyumludur

Yaklaşan Eğitim

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, dünyanın neresinden veya hangi sektörden olursa olsun, BT hizmetlerine dayanan her ölçekten kuruluş için geçerlidir.


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

  • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
  • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
  • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
  • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.