Tüketici temsilcisi olmak

Tüketici katılımı ilkelerine bağlı mısınız? Standart geliştirme sürecinin tüketici ve kamu çıkarlarını dikkate almasını sağlamaya yardımcı olmak için zaman ayırabilir misiniz? (gönüllü olarak) BSI Tüketici ve Kamu Çıkarı Ağı (CPIN), CPI Ağına katılmak üzere her türlü arkaplandan hevesli kişiler aramaktadır. Şu anda aşağıdaki konularda bilgi sahibi kişilere ihtiyacımız vardır: Çocukların çıkarları, Sağlık, ICT ve Sürdürülebilirlik. Ele aldığımız diğer alanlar; Hizmetler, Erişilebilirlik, İnşaat, Üretim ve Risk'tir.


"Standartlar" nelerdir?

Standartlar, ürün ve hizmetleri güvenli, etkili ve verimli hale getirmeye yardımcı olan yayınlanmış belgelerdir - bunların tümü de tüketiciler için önemlidir. Standartlar, BSI tarafından değil, bir grup ilgili hissedar tarafından yazılır. Resmi süreç, tüketici ve kamu çıkarı temsilcileri dahil ilgili tüm kuruluşların katılımını içerir ve ardından kamuya danışılır. Standartlar, düşünme, teknoloji, uygulama ve ihtiyaçtaki ilerlemeleri dikkate almak üzere düzenli olarak değerlendirilen kılavuzlar, uygulama kuralları, test yöntemleri, terminolojiler ve şartnameler şeklinde sunulabilir. Gönüllülüğe dayanırlar, ancak kullanışlı bir şekilde mevzuata dayanak oluşturabilirler.{sp}


Tüketiciler standartlarda nasıl bir işleve sahiptir

Tüketiciler, BSI (Ulusal Standartlar Kuruluşu) ve BK Hükümeti için önemlidir. Her ikisi de görüşlerin uygun şekilde dikkate alınmasını sağlamak amacıyla standart oluşturma sürecine tüketici ve kamu çıkarlarının dahil edilmesini aktif olarak destekler.  Bu işlev, CPI Koordinatörleri (CPIC'ler) ile birlikte çalışan CPI temsilcileri tarafından gerçekleştirilir. Ağ, Chiswick, Londra'da BSI genel merkezindeki CPI Ağı'nda bulunan küçük bir ekip tarafından desteklenmektedir.

Kamu katılımı iki şekilde sağlanabilir:

  • CPI Temsilcileri: Çeşitli yollarla standart geliştirme sürecine katkı sağlayan gönüllüler: toplantılara katılarak, projeler üzerinde çalışarak, arkaplan araştırmaları yaparak veya uzman tavsiyelerinde bulunarak. Ayırdıkları zaman karşılığında bir ücret almazlar, ancak seyahat giderleri ve harcırahları ödenir.
  • CPI Koordinatörleri: CPI girdilerini önceliklendirme ve kendi alanlarında Temsilcileri koordine etme konusunda BSI çalışanları ile birlikte görev yaparlar. CPIC'ler sık sık temsilcilik görevini de üstlenirler. Giderleri ve artan sorumluluklarına karşı küçük bir miktar ödeme (şu an yılda £3.000) alan gönüllülerdir. CPIC'ler için boş pozisyonlar internet sitesinde yayınlanır.

CPI Ağı, aynı zamanda arkaplan uzmanlarını ve ilgili CPI Kuruluşlarını içerir. Her zaman işimizle alakalı olanları bünyemize katmaktan memnuniyet duyarız. Kuruluşlar, kilit bir irtibat kişisi atayabilir veya bir kişiyi CPI Temsilcisi olarak aday gösterebilir.