Standartlar Müşterilere Nasıl Yardımcı Olur?

Çoğu ivedi iş ve endüstri ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş olsa da, tüm standartlar kamuyu doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Çoğu, doğrudan kamusal yarara sahiptir. Ev aletleri veya işaret veya semboller gibi "geleneksel" tüketici standartları ve sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk veya hizmetler gibi yeni standart türleri bunlara dahildir.

Standartlarda tüketicilerin temsil edilmesi - Tüketici ve Kamu Çıkarı (CPI) Ağı

BSI, teknik komitelerinde temsilin ve standart oluşturma sürecine erişimin mümkün olduğunca geniş olmasını sağlamaya çalışmakta olup, normalde günlük düzeyde dahil olmayacak hissedarların- ör: tüketici ve bireysel uzmanların çocuk güvenliği ve ergonomi gibi konularda- katılımını koordine etmekten sorumlu bir Tüketici ve Kamu Çıkarı (CPI) Ağına sahiptir.

CPI Ağı'nın amacı, güvenlik ve emniyet, etiketleme, erişilebilirlik, adillik ve tazminat gibi faktörlere ilişkin olarak genel kamunun ihtiyaçlarını ve beklentilerini yansıtacak şekilde standartların içeriğini etkilemektir.

CPI Ağı pek çok konuyu kapsar, ancak güncel öncelikli alanlar, sürdürülebilirlik, güvenlik, erişilebilirlik ve yayılmakta olan hizmet standardizasyonu alanlarıdır. Diğer yandan, uzmanlık gerektiren ürün güvenliği, çocuk güvenliği ve semboller alanlarında da önemli çalışmalara devam ediyoruz.

Temsilciler BSI tarafından işe alınıp desteklenir. Farklı arkaplanlardan gelirler ve yüksek kalitede uzmanlık ve deneyim sahibidirler. Standardizasyon konusunda bilgi sahibi olmayanlara, araştırma, raporlama ve yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılma için gerekli beceriler dahil, standardizasyon süreci hakkında uygun eğitim ve yönlendirme sağlanır.

Bu çalışmaya katılmak isterseniz, irtibat: 
consumer@bsigroup.com.