Tüketici ve Kamu Çıkarı Stratejik Tavsiye Komitesi

CPI komitesi, Birleşik Krallık'taki en önemli tüketici ve kamu çıkarı kuruluşlarından kıdemli temsilcilerden oluşmaktadır.

CPI-SAC, doğrudan üst düzey BSI politika komitesi, Standartlar Politikası ve Strateji Komitesi'ne rapor verir.