Trainingen Building Information Modelling (BIM)

Building Information Modelling (BIM) is meer dan slechts het werken in een digitale omgeving. Het gaat om het verzekeren dat teams over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om de doelstellingen te realiseren en gemotiveerd blijven om hieraan te voldoen.

Ontwikkeld op basis van de huidige trends en in samenspraak met toonaangevende consultants uit de industrie, voorzien de BIM trainingen in de meest relevante en actuele marktinformatie. U leert hoe u op effectieve wijze informatie kunt beheren door alle fasen van constructieprojecten heen. 

Alle BIM-trainingen zijn volledig in lijn met de definitie van BIM Level-2 zoals opgesteld door de regering. Omgeacht in welke stap van het proces u zich bevindt of welke rol u hierin bekleed, wij bieden u trainingen om meer efficientie te behalen in hetgeen u doet.


Onze BIM trainingen