Bestuur

Bestuurskader

De Raad van de British Standards Institution streeft naar de hoogst mogelijke standaard in zakelijk bestuur en ziet dit als basis voor het succes van het bedrijf.

De British Standards Institution is in het bezit van een Royal Charter en wordt aangestuurd door de Royal Charter en statuten. BSI heeft geen aandelenkapitaal en omdat de winst weer in het bedrijf wordt geïnvesteerd, wordt het bedrijf geclassificeerd als een 'distributieve non-profitorganisatie'.

Als Royal Charter-bedrijf is BSI daarom niet onderhevig aan toezicht door investeerders zoals het geval is bij naamloze vennootschappen. Toch past BSI waar nodig de principes toe van de Britse Corporate Governance Code van het FRC, en heeft het bedrijf interne bestuursprocedures ingesteld die beste handelswijzen weerspiegelen.

De focus van BSI op bestuur begint bij de raad van bestuur die voornamelijk bestaat uit externe bestuurders en daardoor gebruik kan maken van de ervaringen van individuen met een bewezen staat van dienst op verschillende bedrijfsvlakken. De raad wordt ondersteund door formele Audit-, Uitkerings- en Nominatiecommissies waaraan de externe bestuurders primaire deelnemers zijn, en door de Commissie voor standaardisatie beleid en strategie en de Commissie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De kaders van intern bestuur en financieel beheer en de daaraan gerelateerde bewakings- en nalevingssystemen worden ondersteund door de BSI Code of Business Ethics, die de ethische waarden en hoge integriteitsstandaarden uiteenzet waaraan we in elk aspect van onze onderneming vasthouden.

In het jaarverslag van de British Standards Institution wordt het bestuurskader van het bedrijf gedetailleerd uiteengezet.


De raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het succes van het bedrijf. De raad biedt ondernemend leiderschap aan de organisatie binnen een kader van zorgvuldig en effectief bestuur. De raad bestaat voornamelijk uit externe bestuurders wiens brede zakelijke ervaringen en onafhankelijkheid bijdragen aan het behoud van de allerhoogste standaarden van leiderschap en bestuur binnen het bedrijf. Een onafhankelijke raadsadviseur biedt aanvullende expertise en ervaring.

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor zaken zoals naleving van de Royal Charter en statuten, de strategie en het management, organisatie en structuur, financiële rapportage en financieel bestuur, intern bestuur, risicomanagement, goedkeuring van belangrijke contracten, vaststelling van zakelijk beleid, overweging van belangrijke kwesties in verband met financiering, acquisities en verkopen en zakelijke bestuurskwesties.


Commissies

Raad commissies

De raad heeft commissies ingesteld die eraan bijdragen dat BSI zich houdt aan de beste handelswijzen voor zakelijk bestuur:

 • Audit commissie
 • Uitkering commissie
 • Nominatie commissie
 • Commissie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Commissie voor standaardisatie beleid en strategie

Uitvoerende commissies

Aanvullende commissies die zijn opgericht door (en rapporteren aan) de Chief Executive:

 • Uitvoerende commissie BSI Group
 • Uitvoerende commissie operations BSI Group
 • Commissie voor financiële en algemene zaken
 • Commissie voor toezicht op de NSB-gedragscode
 • Commissie inzake onpartijdigheid certificeringsorgaan
 • Commissie inzake management certificeringsorgaan

Algemene ledenvergadering

De raad van bestuur gebruikt de algemene ledenvergadering om te communiceren met abonneeleden en hun betrokkenheid te stimuleren.