Algemene ledenvergadering

De algemene ledenvergadering geeft het bestuur de gelegenheid om te communiceren met en vragen te beantwoorden van abonnee leden. De kennisgeving van de jaarlijkse algemene ledenvergadering en de daaraan gerelateerde documentatie wordt ten minste 21 dagen voor de datum van de vergadering verstuurd aan de aandeelhouders zodat leden voldoende tijd hebben om de vergaderpunten door te nemen.

Tijdens de vergadering worden er presentaties gehouden over de activiteiten van BSI in het voorgaande financiële jaar, over de vooruitzichten voor de toekomst, over ontwikkeling van de normen en over promotie-activiteiten. Het bedrijf telt het aantal stemmen bij volmacht en geeft tijdens de algemene ledenvergadering de stemmen bij volmacht per resolutie aan wanneer ze worden behandeld op basis van het aantal opgestoken handen.

Annual general meeting 2021 (UK website)