De Royal Charter van BSI

De Royal Charter en statuten van BSI

BSI is een vennootschap met Royal Charter, die in 1929 is toegekend aan de British Engineering Standards Association en sindsdien een aantal keer is gewijzigd.

De Royal Charter is een document met daarin de doelstelling van BSI en de algemene definitie van de activiteiten van het bedrijf, waaronder de functies als normalisatie-instituut en mogelijkheid om trainingen te geven, en test- en certificering services te bieden. Het bevat geen uitgebreide omschrijving van specifieke taken of verantwoordelijkheden van het bedrijf.

De Royal Charter wordt aangevuld door de statuten die de details bevatten van een aantal voorschriften voor het bestuur van BSI. Hierin wordt onder meer informatie gegeven over lidmaatschap, de uitvoering van de algemene ledenvergaderingen en de samenstelling van de raad van bestuur.   


Een geschiedenis van Royal Charters

De geschiedenis van Royal Charters gaat terug naar de 13e eeuw. Ze worden toegekend door de Britse vorst op advies van de Britse Privy Council (Geheime raad).

Het oorspronkelijke doel was om openbare of privéorganisaties te creëren (inclusief steden) en hun rechten en doel te definiëren.

Heden ten dage worden Royal Charters nog steeds zo nu en dan toegekend aan steden. Nieuwe 'charters' zijn normaal gesproken voorbehouden aan organisaties die werk verrichten in het algemene belang. Deze organisaties zijn onder meer professionele instanties en liefdadigheidsinstellingen die uitmuntendheid, stabiliteit en standvastigheid in hun specifieke veld kunnen aantonen. Naast bijvoorbeeld de BBC hebben ook veel oude universiteiten in het Verenigd Koninkrijk een Royal Charter.