Toegankelijkheidsverklaring

BSI zet zich in voor een gelijke behandeling van alle klanten. Daarom hebben we de volgende acties ondernomen om te zorgen dat iedereen in gelijke mate toegang heeft tot de diensten op onze website:

Om de leesbaarheid te vergroten, maken we op onze website standaard gebruik van het lettertype Arial.

  • Waar mogelijk maken we gebruik van echte tekst, in plaats van plaatjes. Zo wordt de tijd die nodig is om een pagina te downloaden verkort en hebt u meer controle over de website.
  • Er wordt geen informatie exclusief gecommuniceerd door middel van kleur. Dit betekent niet dat er geen kleuren gebruikt worden om informatie te beheren. In plaats daarvan wordt ermee bedoeld dat er ook andere manieren zijn om te communiceren, waarbij geen gebruik gemaakt wordt van kleuren.
  • Onze pagina's zijn zo ontworpen dat ze geen horizontale scrollbars bevatten wanneer ze worden bekeken bij een schermresolutie van 800 x 600 pixels.
  • Waar dit gepast is, gaan alle afbeeldingen gepaard met een vervangende tekstverklaring. Dit betekent dat bij een afbeelding met belangrijke informatie de inhoud ook wordt beschreven in een vervangende tekst. Wanneer een afbeelding alleen voor decoratieve doeleinden wordt gebruikt, is de tekst ter beschrijving van de afbeelding achterwege gelaten.
  • Wanneer bepaalde onderdelen gebruik maken van functies die niet voldoen aan de Toegankelijkheidsrichtlijnen van W3C voor webinhoud (W3C Web Content Accessibility Guidelines), kunnen bezoekers de bewuste informatie via andere routes tot zich nemen.
  • Iedere pagina bevat een koppeling naar een manier waarop u offline contact met ons kunt opnemen voor meer informatie.
  • Wanneer er meer stappen ondernomen moeten worden om een proces te voltooien (zoals in formulieren), geven wij u u een indicatie waar u zich in het proces bevindt en hoe ver u nog moet.
  • In de hele website wordt één consistente navigatiestijl gebruikt.

We streven naar naleving van de W3C Web Content Accessibility Guidelines. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van richtlijnen met Prioriteit 1 en, waar mogelijk, richtlijnen met Prioriteit 2. De elementen in de richtlijnen met Prioriteit 3 worden in de meeste gevallen niet op onze website toegepast. Omdat op de website echter wel dergelijke functies ontwikkeld worden, streven we naar naleving op dit niveau.

We streven naar voortdurende verbetering en zetten ons actief in om te zorgen dat alle inhoud wordt ontwikkeld overeenkomstig de hierboven beschreven richtlijnen.

Hebt u moeite met het bezoeken van de website of hebt u opmerkingen of feedback over hoe we uw online ervaring kunnen verbeteren? Neem dan gerust contact op met de klantenservice van BSI.