Comités van de raad

Auditcommisie

Het comité is verantwoordelijk voor het financiële bestuur van de groep, het aanstellen van auditors, het beoordelen van de jaarlijkse financiële resultaten, het evalueren van gebeurtenissen die door de auditors zijn aangekaart en hebben van een overkoepelende visie op de interne controle systemen die gebruikt worden door BSI-Group.

Het comité bestaat uit: Douglas Hurt (voorzitter), John Hirst (voorzitter van BSI) evenals Ian Lobley and Alison Wood (niet-uitvoerende bestuurders) met de algemeen directeur en de financieel directeur aanwezig wanneer dit van toepassing is.


Remuneratiecommissie

De commissie is verantwoordelijk voor het beoordelen van de algemene arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van de bestuurders inclusief het verstrekken van incentives en prestatie gerelateerde voordelen. De commissie bestaat uit: Alison Wood (voorzitter), Tiffany Hall, Douglas Hurt en Stephen Page met de algemeen directeur aanwezig wanneer dit van toepassing is.


Nominatiecommissie

De comissie is verantwoordelijk voor de selectie, aanbeveling en het benoemen van alle bestuurders voor de raad/comissie.

De comissie bestaat uit: John Hirst (voorzitter), Tiffany Hall, Douglas Hurt, Ian Lobley, Stephen Page, Alison Wood (niet-uitvoerende bestuurders) en de algemeen directeur.


Commissie voor duurzaamheid

De commissie is verantwoordelijk voor het vergroten van de aandacht van BSI Group voor duurzaamheid.

De commissie bestaat uit Stephen Page (voorzitter), John Hirst (voorzitter van BSI) en de algemeen directeur.