Organisatorische veerkracht

Organisatorische veerkracht

Organizational Resilience Index Report 2021 nu beschikbaar

Organizational Resilience Index Report 2021 nu beschikbaar

Red Overlay
Organisatorische veerkracht
Organisatorische veerkracht
Red Overlay

Wat is organisatorische veerkracht?

Organisatorische veerkracht wordt gedefinieerd als “het vermogen van een organisatie om te anticiperen op, zich voor te bereiden en zich aan te passen aan opeenvolgende veranderingen en plotselinge onderbrekingen teneinde te overleven en succesvol te zijn.”

Dit gaat verder dan een gewone risicobeheersing en houdt een allesomvattende visie in betreffende de gezondheid en het succes van een onderneming. Een veerkrachtige organisatie is een organisatie die niet alleen bestand is tegen de tand des tijds, maar die duurzaam groeit, door de jaren heen.

Organisatorische veerkracht is een strategische voorwaarde voor een organisatie om in de hedendaagse dynamische en verbonden wereld met succes en op rendabele wijze te overleven. Het betreft geen eenmalige oefening, maar is een duurzaam initiatief over de lange termijn. Het beheersen van de organisatorische veerkracht vereist de toepassing van uitmuntende gewoonten en best practices om te komen tot een continue bedrijfsverbetering door op elk gebied in een organisatie te werken aan competenties en vaardigheden. Hierdoor is het management in staat om met vertrouwen risico’s in te schatten en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die zich aanbieden.

Hoe ziet een veerkrachtige organisatie eruit en wat zijn de voordelen

Een veerkrachtige organisatie is standvastig in haar optreden en past zich snel aan veranderende omstandigheden aan door flexibel leiderschap en een krachtig bestuur.

Een veerkrachtige organisatie maakt gebruik van:

  • strategische flexibiliteit – waardoor de organisatie handig en succesvol kan inspelen op veranderende omstandigheden, ook indien dit betekent dat afstand moet worden gedaan van hun kernactiviteiten. 
  • flexibel leiderschap – waardoor de organisatie in staat is om met vertrouwen berekende risico’s te nemen en snel te reageren op mogelijkheden en bedreigingen.
  • krachtig bestuur – door blijk te geven van verantwoordelijkheid in organisatiestructuren, gebaseerd op een cultuur van vertrouwen, transparantie en innovatie waarbij de organisatie en de medewerkers trouw blijven aan hun visie en hun waarden.

Essentiële elementen en domeinen van organisatorische veerkracht

De drie essentiële  elementen  van organisatorische veerkracht:

  • Productuitmuntendheid
  • Procesbetrouwbaarheid
  • Gedrag van mensen

Drie functionele  domeinen  van de organisatorische veerkracht die het potentieel binnen de organisatie optimaal zullen ondersteunen:

  • Operationele veerkracht
  • Veerkracht van de aanvoerketen
  • Veerkracht van informatie