Uitvoerende commissies

Uitvoerende commissie BSI Group en Uitvoerende commissie operations BSI Group

Deze commissies zijn verantwoordelijk voor de implementatie van een afgesproken strategie en het dagelijks functioneren van BSI. De voorzitter van de commissies is de Chief Executive.


Commissie voor financiële en algemene zaken

Deze commissie houdt toezicht op de financiële relaties en algemeen financieel beheer.  De commissie bestaat uit de Chief Executive (voorzitter) en de financieel directeur. De vergaderingen worden bijgewoond door de primaire leden van financiële afdelingen van de groep.


Commissie voor toezicht op de gedragscode nationaal normalisatie-instelling

Deze commissie handelt als een high-level toezichthoudend bestuursorgaan dat problemen identificeert die voortvloeien uit de gedragscode en dat de implementatie overziet van gemeenschappelijke activiteiten tussen de activiteiten van BSI die wel en de activiteiten die niet te maken hebben met de nationale normalisatie-instelling.


Commissie inzake onpartijdigheid certificatie-instituut (College van Advies)

De regels van internationale accreditatienormen vereisen dat BSI een commissie heeft die toeziet op de onpartijdigheid van de certificatie-instelling. BSI heeft hiervoor zowel op internationaal als nationaal niveau dergelijke commissies opgezet. Voor BSI Group The Netherlands B.V. is dit het College van Advies. Dit college bestaat uit een vertegenwoordiging van diverse belanghebbenden, zoals klanten, medewerkers, en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld brancheorganisaties en de publieke sector. Het College van Advies adviseert de directie van BSI over maatregelen die de onpartijdigheid moeten waarborgen. 


Commissie inzake management certificatie-instituut

BSI heeft een certificatie-instituut dat systemen en producten certificeert voor klanten. Het certificatie-instituut heeft voor deze activiteiten accreditaties van verschillende accreditatie-instituten. De commissie inzake management certificatie-instituut is verantwoordelijk voor het beheer van het certificatie-instituut.