Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Duurzaamheid

Inspirerend vertrouwen voor een meer veerkrachtige wereld.

Red Overlay
duurzaamheid
duurzaamheid
Red Overlay

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verantwoording afleggen door middel van transparant en ethisch gedrag voor de gevolgen van onze beslissingen en activiteiten op de samenleving en het milieu. Een maatschappelijk verantwoorde onderneming is veerkrachtiger en draagt bij aan een duurzame ontwikkeling.

BSI streeft ernaar maatschappelijke verantwoordelijkheid zoveel als mogelijk binnen onze organisatie te implementeren. Hieronder wordt toegelicht hoe wij dit in onze werkzaamheden terug laten komen. Daarnaast helpen wij andere organisaties zo goed als mogelijk deze verantwoordelijkheid te nemen.


Royal Charter

Verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven en de samenleving is een onderdeel van onze rol sinds onze oprichting in 1901. BSI was 's werelds eerste National Standards Body (in Engeland) en een van de oprichters van de International Organization for Standardization (ISO). Veel van 's werelds toonaangevende normen voor managementsystemen begonnen als British Standards voordat ze werden algemeen bekende internationale normen.

We blijven vandaag zeer invloedrijk over de hele wereld, terwijl we doorgaan met het ontwikkelen van normen (ter ondersteuning van maatschappelijke verantwoordelijkheid). Dit als reactie op de behoeften van belanghebbenden op gebieden zoals dementie zorg, robotethiek, cybersecurity en de circulaire economie. We zijn er trots op een Royal Charter-bedrijf te zijn; een onafhankelijke, niet voor gedistribueerde winstorganisatie, werkende in het algemeen belang en erkend als leider op het gebied van normontwikkeling, kennisoplossingen, assurance en professionele diensten, waardoor klanten veerkrachtiger worden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid is een integraal deel van onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zodat onze beslissingen en ons handelen van vandaag garant staan voor een betere en veerkrachtigere wereld voor de generaties van nu en morgen.

Lees meer over onze Royal Charter >

 

Als wereldwijde partner voor bedrijfsverbetering zien we hoe organisaties worden beïnvloed door wereldwijde trends, waaronder: een groeiende bevolking, snelle verstedelijking, klimaatverandering, concurrentie om beperkte hulpbronnen en toegenomen digitalisering, die zowel bedreigingen als kansen met zich meebrengt.

ISO 26000 Guidance on Social Responsibility in 2010 gaf de aanzet tot het creëren van een meer gestructureerde benadering van maatschappelijke verantwoordelijkheid en een meer strategische en langetermijnvisie.

Lees hier de 2e editie uit 2019 van "Our Social Responsibility Commitment":


Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

BSI zet zich in voor de verwezenlijking van alle UN Sustainable Development Goals. Wij willen een positieve impact hebben, zowel door onze eigen acties als door onze klanten te helpen bij het maken van duurzame keuzes.

BSI beseft dat alle doelstellingen met elkaar verbonden zijn en dat onze Royal Charter ons verplicht de inspanningen ten behoeve van de samenleving te coördineren.

Gezien de schaal van onze activiteiten in verhouding tot de reikwijdte van onze normen, stakeholders en klanten, is onze grootste bijdrage aan duurzame ontwikkeling het werk dat wij samen met anderen doen. Wij leveren onze belangrijkste bijdrage via Doelstelling 17, Partnerschappen voor de doelstellingen.

Door de activiteiten van BSI af te stemmen op de doelstellingen hebben we zes extra doelstellingen geïdentificeerd waarop we ons focussen om een maximale impact te hebben.

De doelen waar BSI zich dagelijks voor inzet:

  • Doel 17: Partnerschappen voor de doelen
  • Doel 3: Goede gezondheid en welzijn
  • Doel 7: betaalbare en schone energie
  • Doel 8: fatsoenlijk werk en economische groei
  • Doel 9: innovatie en infrastructuur in de industrie
  • Doel 11: duurzame steden en gemeenschappen
  • Doel 12: verantwoorde consumptie en productie

UN Sustainable Development Goals