De rol van BSI als de Britse nationale normalisatie-instelling

BSI is door de Britse overheid erkend als de Britse nationale normalisatie-instelling (National Standards Body, NSB). Deze status is formeel vastgelegd in het Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Britse overheid en de British Standards Institution. In dit memorandum zijn ook de activiteiten van BSI als de nationale normalisatie-instelling van het Verenigd Koninkrijk vastgelegd.

De MoU erkent de status van BSI als het Britse lid van de internationale standaardisatieorganisaties ISO en IEC, de Europese standaardisatieorganisaties CEN en CENELEC en als de National Standards Organization (NSO), in welke hoedanigheid BSI namens het Verenigd Koninkrijk in ETSI deelneemt.

In het MoU zijn een aantal kernverantwoordelijkheden van BSI als NSB vervat. Ook het lidmaatschap van internationale en Europese standaardisatie-instellingen behelst een aantal specifieke verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er een aantal aspecten van de werkzaamheden van BSI die nader zijn omschreven middels de World Trade Organization’s Technical Barriers to Trade Agreement (Overeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie inzake technische handelsbelemmeringen, TBT), die ook werd ondertekend door de Britse overheid.

De meeste verantwoordelijkheden van BSI worden dagelijks uitgevoerd door BSI Publishing Ltd, een volledige dochteronderneming van BSI Group. Het kader waardoor deze uitvoering systematisch gecontroleerd kan worden, is omschreven in een Overeenkomst voor de levering van diensten.

De NSB valt onder verantwoordelijkheid van de Director of Standards en wordt aangestuurd binnen het External Policy-team. De NSB ontvangt van de Britse overheid een vergoeding als erkenning van de werkzaamheden die worden uitgevoerd en die het algemene belang dienen.

De exacte reikwijdte van de activiteiten die tot de taken van de NSB behoren, staat vermeld in de Gedragscode van BSI.