Yapı sektöründe iş sağlığı, güvenliği ve çalışan mutluluğu

Yapı sektöründe iş sağlığı, güvenliği ve çalışan mutluluğu

Red Overlay
Health and safety in the built environment
Health and safety in the built environment
Red Overlay

ISO 45003'e giriş: işyerinde psikolojik sağlık ve güvenlik

İnşaatta ve yapı sektöründe iş sağlığı, güvenliği ve çalışan mutluluğu neden önemlidir?

İş sağlığı, güvenliği ve çalışan mutluluğu, yapılı sektöründeki tüm faaliyetlerin temelini oluşturur ve her seviyedeki ekiplerin ele alması gereken ana konulardan biridir.
Yukarıdan aşağıya uygulanan iş sağlığı, güvenliği ve çalışan mutluluğu için en iyi uygulama programları, başarılı ve sürdürülebilir organizasyonları teşvik eder, ayrıca yeni ticari fırsatların kapısını açarak ekonomileri küresel ölçekte güçlendirir. Uyumluluğu yönetmek, uluslararası standartları ve sözleşme yükümlülüklerini karşılamak için bir kuruluşun faaliyetlerini yönlendirmesine yardımcı olurlar.
Giderek önem kazanan psikolojik sağlık alanı da dahil olmak üzere, çalışanların refahını korumak, personel eksikliğini azaltıp proje gecikmelerini önleyerek iş sürekliliğinin korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda iş gücü ve tedarik zinciri arasında güven oluşturarak organizasyonel dayanıklılığı ve çevikliği artırır. Bu, sorumlu işletmelerin inşaatın geleceğindeki yerlerini sağlamlaştırmalarını sağlar ve insanların çalışmak istediği şirket olma statülerini korur.


İnşaat ve yapı sektöründe yaygın görülen iş sağlığı ve güvenliği riskleri nelerdir?

İş sağlığı ve güvenlik, çalışanlar için belirli bir zorluk olarak belirlenen fiziksel risklerle birlikte, yapılı sektöründe daima bir endişe kaynağı olmuştur. İnşaat aynı zamanda, sürekli hareket halinde olan bir yapının herhangi bir parçasının çalışanların haberi olmadan düşebileceği, değişken bir ortamdır.

Yaygın yaralanma nedenlerinden biri, büyük engellerin (özellikle hareket halinde olanlar) pek çok tehlike oluşturduğu yerlerde, çalışanların yüksekten veya zemin seviyesinde düşmesidir. Tesisteki ağır malzemelerin kaldırılması ve manuel şekilde taşınması fiziksel sorunlara yol açabilir ve ileri yaştaki çalışanlar için zorlayıcı olabilir. Özellikle toz gidermenin yetersiz olduğu ve doğru kişisel koruyucu ekipmanın (KKD) sağlanmadığı durumlarda toza maruziyet, gürültü ve titreşimlerden dolayı kısa ve uzun vadeli sağlık sorunları ortaya çıkabilir.


İnşaat ve yapılı sektöründe iş sağlığı, güvenliği ve çalışan mutluluğu nasıl iyileştirildi?

Teknoloji, sektördeki çalışanları kendine çekerek ve elde tutarak beceri eksikliklerini azaltmada üzerine düşen rolü oynuyor. Stratejik dijitalleşme, tehlikelerin neredeyse anında ölçülmesini ve izlenmesini, ayrıca BIM gibi riskleri ve kazaları azaltmaya yardımcı olan dijital araçları mümkün kıldığı için iş sağlığı ve güvenliği yönetimini iyileştirme potansiyeline de sahiptir.
COVID-19 pandemisinden bu yana çalışanlar arası sosyal mesafe de bir sorun haline gelerek insanların çalışma alanlarında hareket etme biçimlerinin yapılı çevredeki güvenliklerini nasıl etkilediğine dair yerleşik endişelerin altını çizdi.
Pek çok sektörde olduğu gibi, pandemi, belirsizlik ve istikrarsızlık yaratarak, mevcut iş kalıplarını bozarak ve kurulu iş/yaşam dengesini sorgulayarak inşaat sektöründe psikolojik sağlığı gündemin en üst sıralarına taşıdı.
Çeşitlilik ve kapsayıcılıkla birlikte psikolojik sağlık, organizasyonların uzun vadeli hayatta kalmalarına katkıda bulunacak sadık ve desteklenen bir iş gücünü besleyerek personel eksikliklerini gidermek için odaklanmaları gereken kilit bir alan haline geldi. Çalışanların karşılaştıkları bu sorunlar, güveni artıran ve bakım kültürünü teşvik eden işyeri esenliği için en iyi uygulama çerçevesini belirleyen BSI Çalışanların Önceliklendirilmesi Model© 'nde ele alınmaktadır.


İş sağlığı ve güvenliği nasıl izlenir ve sürdürülür?

İş sağlığı ve güvenliği yönetimi için başarılı bir planın, tamamı yapılı çevrede geçerli olan beş temel unsuru vardır:

  • Liderlik ve yönetim taahhüdü: Yönetim ekibi, tüm çalışanlar için güvenli ve pozitif bir kültür yaratarak örnek teşkil etmelidir
  • Eğitimli ve kalifiye iş gücü: Tüm çalışanlar sağlık ve güvenlik konusunda eğitilmelidir
  • Açık iletişim: Çalışanları bilgilendirmek ve güvende tutmak için mesajların tüm iletişim kanallarından paylaşıldığından emin olun
  • Sürekli iyileştirme: Çalışanlara güven duyulan ve çalışanların süreçlere dahil edildiği bir ortam sağlayın
  • Resmi çerçeveler: Şirketler, bir politika ve plan dahilinde, sağlık ve güvenlik gereksinimlerini daha etkin bir şekilde yöneten bir yapıya ihtiyaç duyar

Paydaşları korumaya yönelik kaynaklarımız

Uzman ekiplerimiz, inşaat ve yapı sektöründe sağlık, güvenlik ve refah yönetimi konusunda doğrudan bilgiye sahiptir. Kuruluşunuz ister yerleşik ve iyileştirme gerektiren bir sağlık, güvenlik ve refah programına sahip olsun ister böyle bir program geliştirme yolculuğuna yeni başlamış olsun, paydaşları koruyan, operasyonel riskleri azaltmanıza ve tehlikeleri en aza indirmenize olanak sağlayan daha güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları için organizasyonunuzda sağlık ve güvenlik çözümlerini anlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacağız.