Gıda Sektöründe Organizasyonel Dayanıklılık

Dünya nüfusundaki artış nedeniyle gıda tedarikinin kalitesi ve sürdürülebilirliğinin korunması gerekmektedir. Dünyanın çevresel anlamda sürdürülebilir ve etik anlamda da sorumluluk gözetilerek üretilmiş gıdaya ihtiyacı vardır.

Gıda üreticileri, imalatçıları, perakendecileri ve malzeme tedarikçileri, ürünlerinin güvenilir ve yüksek kalitede olmasını sağlamaktan sorumludur. Sürdürülebilirlik, gıdada sahtecilik, yönetmelikler, global tedarik zincirleriyle ilgili zorluklar ve değişen tüketici gerekliliklerinin yanında, hızla globalleşen günümüzde, şirketler sorumluluklarını yerine getirmeye ve yönetmeliklere uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da ayakta kalmaya çalışıp karmaşık zorluklarla mücadele etmektedirler.

Ürünlerinizi, süreçlerinizi ve çalışanlarınızı değerlendirerek ve geliştirerek kuracağınız dayanıklı bir organizasyon, gıda tedarik zincirindeki herhangi bir kuruluşun kendisini tehditlerden korurken, aynı zamanda güvenlik ve sürdürülebilirlik hedeflerini yerine getirmesine yardımcı olabilir. Zamana yenik düşmeyen bir organizasyon yaratırken, faaliyetlerinizin etkinliğini ve sürdürülebilirliğin devamlılığını destekleyen iki temel unsur öne çıkmaktadır; ihtiyacınız olan kaynakları sağlayan bir tedarik zinciri yönetimi ve bu devamlılığı destekleyen bütün bilgilerin nasıl korunduğu ve yönetildiğini gösteren güçlü bir bilgi güvenliği yönetimi.

Gıda tedarik zincirinde yer alan ve ürünlerini, süreçlerini ve çalışanlarını geliştirmek amacıyla birlikte çalıştığımız gıda şirketlerinin daha dayanıklı olmasına yardım ediyoruz.

Ürün - Dayanıklı olmak, bir organizasyonun hem bugün hem de gelecekte yeteneklerinin ve ürünlerinin/hizmetlerinin pazar ihtiyaçlarını karşıladığını ve yönetmeliklere uygun olduğunu ifade eder. Gerçekten dayanıklı bir kuruluş, rekabette bir adım önde olmak ve sunduklarını farklılaştırmak için yeni gıda ürünleri ve pazarları yaratarak yenilikler yapar.

Süreç -  Dayanıklı organizasyonlar, yenilik ve yaratıcılığa hareket alanı bırakırken süreçlerinin gücü ve güvenilirliği vasıtasıyla tutarlılık sağlar. Gıda güvenliği ve kalitesi, çevre, sağlık ve güvenlik, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği gibi alanların yönetiminde ticari faaliyetler açısından kritik öneme sahip süreçler hem organizasyon dahilinde hem de tedarik zinciri boyunca güçlü ve uyumlu olmalıdır.

İnsanlar - Müşteri beklentileri ve çalışan katılımı, dayanıklı organizasyonlarda birbiriyle uyumludur. İster çiftçi olsun ister perakende gıda sektöründe çalışan bir kasiyer, çalışanlar kendilerine değer verildiğini hissettiğinde, katılım ve katkı düzeyleri artar. Kurallar kadar önerilerin de hoş karşılandığı, geribildirimlerin toplanmakla kalmayıp aksiyona dönüştürüldüğü bir kültür oluşturmak; moral, refah ve müşteriyi elde tutma seviyelerinin yüksek olduğu bir çalışma ortamını besleyeceğinden dayanıklılık bakımından büyük önem taşır.