BRCGS Global Acenteler ve Aracılar Standardı (Versiyon 1)


Agents & Brokers

Gıda endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen bu standart aracılar, acenteler, ithalatçılar ve ihracatçıları kapsar. Beş ana gerekliliği vardır:

  • Üst yönetimin bağlılığı
  • Tehlike ve risk değerlendirmesi
  • Ürün güvenliği ve kalitesi yönetim sistemi
  • Tedarikçi ve alt sözleşmeli hizmet yönetimi
  • Çalışanlar

Gıda ürünleri, gıda ambalaj malzemeleri ve evcil hayvan gıdaları için özel ürün kategorileri kapsanmaktadır.BRCGS Acenteler ve Aracılar Standardını kim kullanmalı?

Bu standart, gıda ürünleri, gıda ambalaj malzemeleri ve evcil hayvan gıdalarının tedariki ve alım satımını yapan kuruluşlara güven duyulmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Aşağıdaki kuruluşları kapsar:

  • Doğrudan tüketiciye değil, üreticilere, diğer aracılara, perakendecilere veya gıda hizmet şirketlerine satış yapmak için ürünleri satın alan veya "ürünlerle işlem yapma hakkını alan" aracılar.
  • Bir üretici veya aracı ile onların müşterisi arasında ticaret yapan, ancak herhangi bir noktada mal sahibi olmayan ya da ürünlerle işlem yapma hakkını taşımayan acenteler veya üretim dışı hizmet sağlayıcılar. Bu kapsama, ürünlerin güvenli ve yasal alım satımını kolaylaştırıcı hizmetler sağlayan şirketler de girer.
  • Yasal ve gümrük şartlarını yerine getirerek ürünlerin ulusal sınırlar boyunca taşınmasını kolaylaştıran ithalatçılar/ihracatçılar. İthalatçılar ve ihracatçıların kendileri acente ve/veya aracı da olabilir.