BSI ile BRC Depolama ve Dağıtım (Versiyon 3) Belgesi


BRC Depolama ve Dağıtım Belgelendirme Standardı Nedir?

BRC Storage and Distribution

BRC (genellikle İngiliz Perakendeciler Birliği olarak anılır) Global Saklama ve Dağıtım Standardı saklanan gıda, ambalaj ve tüketici ürünlerinin güvenliği, kalitesi ve yasalara uygunluğu ile dağıtım sürecini etkileyebilen tüm faaliyetleri ve sözleşmeli saklama ve dağıtım hizmetleri tarafından sağlanan faaliyetleri kapsar. 

Birleşik Krallık Ulusal Standartlar Kurumu (BSI), BRC Global Standartları için belgelendirme programları sağlama lisansına sahiptir ve bu itibarla onaylı bir BRC Saklama ve Dağıtım Belgelendirme kuruluşudur.


BRC gıda depolama ve dağıtım standardı neden tercih edilmelidir?

Tüm dünyadaki pek çok perakendeci, büyük üretici ve gıda hizmeti şirketi, BRC Global Depolama ve Dağıtım Standardının kullanılmasını desteklemekte ve bunu tedarikçi onaylama süreçlerinin bir parçası olarak kabul etmektedir.

BRC Depolama ve Dağıtım Belgelendirme Standardı:

 • Tüm dünyada kabul edilir ve GFSI karşılaştırmalıdır
 • Tüm dünyadaki perakendeciler tarafından kabul edilmesi sayesinde birden fazla standarda göre denetim yapılmasının getirdiği yükü azaltır
 • Ürün geri çağırmaları, şikayetleri ve reddedilen ürünleri azaltmayı hedefler
 • Müşterilerin duyduğu güveni artırarak yeni pazar fırsatları yaratacak şekilde düzenlenmiştir
 • Açıkça tanımlanmış risk bazlı gerekliliklere dayanır

BRC Depolama ve Dağıtım Denetiminin kapsamı nedir ve BRC Belgesi almak için gereklilikler nelerdir?

BRC Depolama ve Dağıtım Denetiminin ana kapsamı genellikle ambalajlı gıda ürünleridir. BRC Standardı ayrıca ambalaj ve tüketici ürünlerini de kapsar. 

BRC Gıda Güvenliği Belgesi almaya yönelik gereklilikler BRC Gıda Güvenliği Standardının hükümlerinde belirtilmiştir. BRC Gıda Güvenliği Standardının (Versiyon 7) kapsadığı temel alanlar şunlardır:

 • Yönetimin taahhütü
 • Tehlike ve risk analizi
 • Kalite Yönetimi Sistemi
 • Tesis ve Bina Standartları
 • Araç Kullanma Standartları
 • Tesis Yönetimi
 • İyi Operasyon Uygulamaları
 • Personel Eğitimi

BRC Depolama ve Dağıtım denetiminin kapsamı AVM'ler (ek isteğe bağlı modüller) ile aşağıdakileri kapsayacak şekilde genişletilebilir: 

 • Ürün Denetimi
 • Sözleşmeli Ambalajlama
 • Miktar Kontrolü Denetimleri
 • Atık Geri Kazanımı
 • Geri Dönüştürme