BIM varlık yaşam döngüsü için BSI Kitemark™

BIM varlık yaşam döngüsü için BSI Kitemark™

Assurance for the future

Geleceği güvence altına alın

Red Overlay
Kitemark for BIM asset life cycle certification
Kitemark for BIM asset life cycle certification
Red Overlay

BIM varlık yaşam döngüsü için BSI Kitemark

BIM Düzey 2, ISO 19650'nin yayımlanmasından sonra BIM varlık yaşam döngüsü olarak yeniden adlandırılmıştır. BIM varlık yaşam döngüsü için Kitemark, BIM süreçleri kullanan bir projenin, tasarım ve inşaat aşamalarındaki tüm proje ve varlık bilgilerini, belge ve verilerini bir araya toplayan, en iyi uygulama ölçütüdür.


Kitemark şunları yapmanıza yardımcı olur:

  • BIM projeleri gerçekleştirip teslim edebildiğinizi göstermenize
  • BIM iş akışının tüm ekiplerde ve BIM projelerinde tutarlı şekilde entegre edilmesini sağlamanıza
  • Saygınlığa, verimliliğe, güvenliğe veya hukuki konulara olumsuz etki edebilecek veri güvenliği ihlallerine karşı koruma sağlamanıza
  • Proje ekibinizin BIM yetkinliği olduğuna ilişkin kanıt sunmanıza
  • İngiliz hükümeti 2016 sözleşme koşuluna uymanıza
  • Müşterilerinize, sözleme gerekliliklerine uygun BIM projeleri teslim ettiğinizi göstermenize