KAD - Karbon Ayak İzi Doğrulaması

KAD - Karbon Ayak İzi Doğrulaması

Karbon ayak izinizin bağımsız doğrulaması

Karbon ayak izinizin bağımsız doğrulaması

Red Overlay
Red Overlay

KAD - Karbon Ayak İzi Doğrulaması

İklim değişikliği kuruluşların, idarelerin ve bireylerin dikkatini talep eden küresel bir konudur.  Daha şimdiden ileriyi düşünen kuruluşlar risk yönetimi, maliyet düşürme, marka koruma ve toplumsal açıdan sorumlu yatırım çekmek gibi nedenlerle sera gazı emisyonlarını gönüllü olarak ilan etmeye başladı.  Ve bu kuruluşlar söz konusu süreç içinde kendilerini yarının sera gazı mevzuatına hazırladı .


KAD Nedir?

UK hükümeti küresel ısınmayla mücadele kapsamında ülkenin toplan sera gazı emisyonunu 2050 yılına kadar %60 düşürme taahhüdünün karşısında, bir kuruluşun karbon ayakizini ölçüp ilan etmek yönetim kurulu için önemli bir konu olmaya başladı. Daha şimdiden ileriyi düşünen kuruluşlar risk yönetimi, maliyet düşürme, marka koruma ve toplumsal açıdan sorumlu yatırım çekmek gibi nedenlerle sera gazı emisyonlarını gönüllü olarak ilan etmeye başladı. Ve bu kuruluşlar söz konusu süreç içinde kendilerini yarının sera gazı mevzuatına hazırladı.

KAD (Karbon Ayak izi Doğrulaması) inanılırlık sağlamak açısından temel önem taşır. Yasaları, müşterileri, çalışanları, ortakları, muhtemel yatırımcıları, çevre örgütlerini, medyayı ve hatta rakiplerinizi karbon ayak izi hesaplarının doğruluk ve eksiksizliğine inandırıyor. Büyüklüğü, sektörü ve mekanı ne olursa olsun, karbon ayakizini faal olarak ölçen, ya da karbon ayakizine varmak için yöntemler geliştiren her kuruluş KAD yönteminin getirdiği ilave titizlik ve uzmanlıktan yararlanabilir.

Karbon Ayak izi Doğrulaması her kuruluş tipi için geçerlidir.

 • Zorunlu programlar için şimdiden sera gazı emisyonlarını bildiren ve programın bütün kuruluşu kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasını isteyenler
 • Kısa süre sonra zorunlu sera gazı emisyonu programına alınacak sektörler
 • Karbon Deklerasyon Projesi gibi girişimlere gönüllü katılanlar
 • Çevreye yaptıkları katkıları tanıtmak için yönetilebilir bir ilk adım arayan küçük kuruluşlar

Yararları Nedir?

 • Karbon Azaltma Taahhüdü gibi gelecek mevzuata hazırlık yapmak
 • Karbon riskine maruz kalmayı yönetmek ve iyileştirilecek alanları belirlemek
 • Daha düşük enerji tüketimi sayesinde verim arttırmak ve giderleri azaltmak
 • Çevreye karşı sorumluluk kanıtlayarak inanılır olmak
 • Karbon azaltma planlarına dahil ederek personeli motive etmek  

Doğrulamanızı Yapabiliriz

Kuruluşunuzun karbon ayakizinin üçüncü taraflarca doğrulanması katılımcı şirketlere önemli bir katma değer katar. Doğrulama sürecini başlatmanın kazanımları:

 • İnanılırlık
  Çevreyle ilgili verileri raporlama ve yayımlama aşamasında üçüncü taraf doğrulaması bir inanılırlık derecesi sağlar. Bu inanılırlığın çalışanlar, müşteriler, ortaklar ve sigorta şirketleri gibi ilgili taraflar üzerinde etkisi olur.
 • Doğruluk
  Bağımsız doğrulama hissedarlarınıza doğrulanan verilerin dürüstçe ifade edildiği, yanıltıcı maddi bilgi içermediği, tutarlı olduğu, şeffaf ve güvenilir bir şekilde derlenip irdelendiği konusunda güvence verir.
 • Şeffaflık
  Harici olarak doğrulanmış sera gazı emisyon verilerinin raporlanması çevresel şeffaflık ve hesap verilebilirliğe olan taahhüdünüzü gösterir. Bir sera gazı emisyon raporu bir kamusal ya da kurumsal çevre veya sürdürülebilirlik raporunun parçası olarak, 'Yeşil Yönetim' yolunda bir adım sayılabilir.
 • Tutarlık
  Üçünü taraf emisyon doğrulamaları verilerinizin yerleşik protokollerle uyumlu olmasını sağlar. Deneyimli sera gazı doğrulama ekibimizce geliştirilmiş benzersiz bir yöntemi kullanarak, verilerinizin belirlenen amaçlar doğrultusunda göre uygun olmalarını sağlarız.
 • Güvenilirlik
  Üçüncü taraf doğrulamasının güvenilir ve yanlışsız emisyon verilerini temsil ettiğini taahhüt ettik. UKAS (Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi) EN 45011 akreditasyonuyla, doğrulama sürecimiz için önemli bir bağımsız onay almış bulunuyoruz.

Size yararları:

 • Kurumsal itibar ile ilgili risklerin yönetilmesi
  Kuruluşunuzun tam kapsamlı süreç ve emisyonları gözden geçirdiği ve bilgilerin medya incelemesine dayanacak kadar sağlam olduğu konularında kendinize ve diğerlerine güvence verdiniz.
 • Yatırım Çekmek
  Finansal piyasalara ve sigorta şirketlerine güvenilir bilgi sağlamak şirketinizin itibarını pekiştirebilir, FTSE4Good ve DJSI gibi artan sayıda piyasa endekslerinde yükselen reytingler sayesinde sermayeye daha iyi erişim sağlayabilir.
 • Rakiplerden ayrılmak
  Kuruluşunuzun çevreye etkisini ciddiye aldığını göstererek
 • Karbon nötr
  Karbon ayakizinizin bağımsızca doğrulanmış olması, karbon nötralitesi iddianızı denenmiş bir en iyi uygulama hesabıyla destekler, en etkili azaltma programlarına odaklandığınızı ve karbon nötralitesi için gerekli olandan fazla ofset kredisi satın almadığınızı kanıtlar.

BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

 • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
 • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
 • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
 • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.