ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

Bu eğitim, bir IT Hizmet Yönetimi Sistemini anlamak, geliştirmek ve uygulamak için gereken kavramları anlatır.Standart, işin ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak IT hizmetlerinin, etkili biçimde sunulmasına yönelik entegre bir yaklaşımın benimsenebilmesi için bir değerlendirme çerçevesi ve gereklilikleri sunar.

Bu eğitim, katılımcılara ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardını yorumlamalarını sağlar ve onlara bu standarda uygun, belgelendirme şartlarını karşılayan bir IT Hizmet Yönetim Sistemi uygulayabilmeleri için yol gösterir.


Kimler Katılmalı

 • ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemini tanımlamak, planlamak veya uygulamaktan sorumlu olan herkes,
 • Yönetim temsilcileri,
 • Uygulama ekibi üyeleri,

İşinize Faydası

 • ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardının amacını kavramak,
 • Hizmet Yönetimi Süreçlerini anlamak,
 • ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardının gerekliliklerini anlamak,
 • ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi gerekliliklerinin IT Hizmet Yönetimi Sistemlerine nasıl uygulanacağını anlamak,
 • Etkili ve verimli bir IT Hizmet Yönetim Sistemi kurabilecek hale gelmek,
 • ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardının her bir maddesini uygulamak için iyi uygulama süreçlerini öğrenmek,
 • Çalışanların ve yönetimin desteğini kazanmak için ipuçları,
 • Tetkike hazırlanmak,
 • Belgelendirme gereklilikleri.

Eğitim Yapısı

 • ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi şartlarının IT Hizmet Yönetimi Sistemlerine nasıl uygulandığının anlaşılması
 • Etkili ve verimli bir IT Hizmet Yönetimi Sistemi kurulması
 • ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardının her maddesi için en iyi uygulama yöntemlerinin öğrenilmesi
 • Çalışanların ve yönetimin desteğini kazanmak için çeşitli ipuçları
 • Tetkik için hazırlanma
 • Belgelendirme için hazırlanma.

Gerekli Ön Bilgi

Bu eğitim, bir yönetim sistemi uygulama konusunda bilgisi olmayan veya az bilgisi olan kişiler için başlangıç eğitimidir. ISO/IEC 20000 IT Hizmet Yönetim Sistemi standardının temelleri detaylı olarak anlatılacaktır.