ISO 9001:2015 Uygulamadaki Değişiklikler Eğitimi

Bir kalite yönetim sistemi (KYS)’nin ISO 9001:2015’e geçişi ile mi ilgileniyorsunuz? Eğer öyle ise, bu eğitim sizin için 1 gününde “ISO 9001:2015 Geçiş” eğitimini, diğer gününde ise uygulama faaliyetlerini içerecek şekilde tasarlanmıştır. Sadece ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasındaki farlılıkları öğrenmekle kalmayıp, ISO 9001:2015’I etkili bir şekilde ele alabilecek kanıtlanmış yolları keşfedebileceksiniz. 


Kimler Katılmalı

  • ISO 9001:2015 geçişini yönetmek, planlamak veya uygulamakla sorumlu olanlar.

İşinize Faydası

  • Mevcut sisteminizi değerlendirebileceğiniz, boşluk analizi araçlarını ve modellerini kullanabilecek,
  • ISO 9001:2008 ile ISO 9001:2015 arasındaki farkları açıklayabilecek,
  • Kuruluş içeriği, liderlik, planlama ve destek ile ilgili olarak, Ek 2 (Annex SL) ‘deki yeni gereklilikleri açıklayabilecek,
  • Dokümante bilgi için yeni gereklilikleri anlayabilecek,
  • BSI belgelendirmesi için geçiş ayarlamalarını nasıl yapacaklarını öğrenecek,
  • Hemen başvurabileceğiniz bir aksiyon planı oluşturabileceksiniz.

Eğitim Yapısı

Tüm eğitim final ISO 9001:2015 standardı baz alınarak hazırlanmıştır.

Daha önce bizim ISO 27001:203 Geçiş, ISO 14001:2015 Geçiş veya Yüksek Seviye Yapı eğitimlerinden birine katıldıysanız, yüksek seviye yapıyı içeren sabah oturumunun dışında kalabilirsiniz.

Gerekli Ön Bilgi

ISO 9001:2008 standardı ve KYS temel prensipleri hakkında iyi bir bilgiye sahip olmanız gerekmektedir.