ISO 50001 Enerji Planlama ve Enerji Etüt Eğitimi

Bilindiği üzere, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı ve diğer standartlar ne yapılması gerektiğini söylerken yöntemini kuruluşlara bırakmaktadır. Tecrübelerimiz bize, kuruluşların pek çoğunun uygulamada sıkıntı duyduklarını göstermektedir.

Ülkemizde, edindiğimiz genel izlenim şu ki, kuruluşların pek çoğu enerji yönetiminin omurgası olan Enerji Planlamasına dair sıkıntı duymaktadırlar.

Buradan hareketle, oluşturduğumuz zengin içerikli ve somut bol alıştırmalara dayanan söz konusu eğitim, tüm sektörlerde her ölçekteki kuruluşlara hitap etmektedir. 


Kimler Katılmalı

 • Enerji Yönetimi/Enerji Verimliliği alanında kendilerini geliştirmek isteyenler,
 • Enerji ve Enerji Yönetimi alanlarında danışmanlık yapmak isteyenler,
 • Enerji Etütleri yapmak isteyenler,
 • Kuruluşlarda Yönetim Sistemleri ile ilgili görev yapanlar.

Eğitim Yapısı

A) Enerji Planlama

 • ISO 50001 EnYS Gereklilikleri Eğitimi  (1/2 Gün)
 • Enerji Planlama Prosesi Eğitimi  (1/2 Gün)
  • Geçmiş ve mevcut enerji kullanım ve tüketimleri ve gelecek enerji kullanım ve tüketimlerinin tahmini
  • Mevcut enerji performansının belirlenmesi
  • Enerji ile ilgili Yasal ve Diğer Şartların belirlenmesi
  • Önemli enerji kullanım Alanlarının (SEU) belirlenmesi
  • Regresyon Analizleri yöntemi ile enerji kullanımında etken olan değişkenlerin, Enerji Performans Göstergelerinin ve Enerji Referans Çizgilerinin(Baseline) belirlenmesi
  • Enerji Amaçları ve Hedeflerinin belirlenme yöntemleri
  • Enerji Performans Göstergeleri olarak; Enerji Yoğunluk Endeksi(Energy Intensity Index), Enerji Farkı ve CUSUM kullanımı
  • İyileştirme fırsatlarının önceliklendirilmesinde finansal analiz yöntemlerinin (İç Karlılık Oranı, Net Bugünkü Değer, Yaşam Döngüsü Maliyetlendirme, Fayda/Maliyet vd.) kullanımı
  • Aksiyon Planı hazırlama

B) Enerji Verimliliği İçin Detaylı Enerji Etüt Eğitimi  (2 gün) 

 • 1. Bölüm:  Enerji Verimliliği  
  • Enerji terminolojisi
  • Enerji Verimliliği, Enerji Tasarrufu ve Enerji Yoğunluğu
  • Enerji verimlilik mevzuatları ve Yasal ve Diğer Şartlar
 • 2. Bölüm:  Enerji Verimlilik Etütleri Somut Uygulamaları
  • Enerji etüt türleri ve etüt aşamaları
  • Elektrik motorları
  • Fanlar
  • Pompalar
  • Kütle balans çalışmaları ve sızdırmazlık kayıpları tespiti
  • Isı  balans çalışmaları
  • Buhar ve sıcak su kazanları
  • Basınçlı hava sistemleri
  • Sektörel enerji performansı iyileştirme fırsatları
  • Elektrik enerjisi kalitesi ve aydınlatma sistemleri vd.
  • Enerji performansı iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi
  • Etüt Raporu ve Uygulama Planı hazırlama


Gerekli Ön Bilgi

Eğitim içeriğinde bol alıştırma ve vakalardan oluşan interaktif uygulamalar bulunmaktadır. Katılımcıların yanlarında Laptop bulundurmaları gerekmektedir.


Enerji Odaklı Sürdürülebilirlik Sertifika Programı

Enerji Planlama ve Etüt Eğitimi, Enerji Odaklı Sürdürülebilirlik Eğitiminin 1. Oturumunu kapsamaktadır.

 

Eğitim Ücreti:

1900 TL + KDV

Eğitim Bilgi ve Hemen Kayıt