ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

Etkili bir ÇYS tetkiki müşteri sorunlarını karşılamak ve faydaların farkına varılması için gerçek bir çerçeve sağlar. Örneğin; çevre koruma, kaynak koruma, gelişmiş enerji verimliliği. Uluslararası tanınırlığı olan ISO 14001:2015 ile tetkik becerilerinizi en iyi hale getirilmesi ve iç tetkik yeteneklerinizin arttırılması, planlamada ve etkili bir tetkik yapmanın da yanı sıra gerektiğinde raporlama ve  düzeltici faaliyet almada güven kazanılması sağlanır.

 

 

Bu eğitim ISO 14001:2015’e dayalı proseslerin uygunluğunun ve uygulamasının değerlendirilmesi ve raporlanması için gerekli becerileri geliştirir. Tetkikin başlatılması, tetkik faaliyetlerinin hazırlanması ve yürütülmesi ,tetkik raporlarının derlenmesi ve dağıtılması ve takip faaliyetlerinin tamamlanmasının nasıl yapılacağını öğreneceksiniz

 

Eğitim Yapısı

  • ISO 19011:2011 e göre yönetim sistemi tetkik rehberi
  • ISO 14001:2015 için tetkik rehberi başvurusu
  • Tetkikin başlatılması, hazırlanması ve yürütülmesi
  • Tetkik raporu hazırlanması ve dağıtılması
  • Tetkikin tamamlanması ve takibi