ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Çevre yönetimi artık ahlaki bir seçim değil, bir gerekliliktir. Sürdürülebilir modelin faydalarının farkında olan kuruluşlar, değişen çevresel koşullar içinde gelişmek için en iyi şekilde konumlandırılmıştır. ISO 14001:2015 ÇYS sürdürülebilir büyüme , yeniliğe teşvik etme ve yeni pazarlara erişim konusunda size yardımcı olur.

 

 

Bu eğitim ile, etkili çevre yönetim sistemi yapısının ve gerekliliklerinin tanımlanması ve bunun sizin için ne anlam ifade ettiğini anlayabileceksiniz. ISO 14001:2015’in tarihçesi ve gelişimi, anahtar terimler, tanımlar ve ISO tarafından standartlaştırılmış yüksek seviye yapı hakkında detaylı bir anlayış kazanabileceksiniz. Kuruluşunuz içerisinde var olan süreçler için standardın ana kavramlarını ve prensiplerini yorumlamayı ve uygulamayı öğreneceksiniz.

Kimler Katılmalı

ISO 14001:2015  ÇYS ’nin planlanması ,uygulaması, korunması ,idare edilmesi veya tetkik edilmesinde yer alanlar katılabilir.

İşinize Faydası

Bu eğitimi tamamladığınızda;

  • ISO 14001:2015 ‘in temel gerekliliklerinin ve faydalarının tanımlanması,
  • Çevresel risklerin yönetilmesi ve sürekli iyileştirmenin yürütülmesi,
  • Kurumsal sorumluluğu direkt olarak besleyen kaygılara hitap edilmesi,
  • Çevresel taahhüdün müşterilere, düzenleyicilere ve kamuya gösterilmesi,

gibi konularda bilgi edinmiş olacaksınız.

 

Eğitim Yapısı

  • ISO 14001:2015 ÇYS ‘nin önemi ve faydaları,
  • ISO 14001:2015 ‘in temel gereklilikler, terimleri ve tanımları,
  • Yönetim sistemi standartları için Annex SL ‘i ortak çerçevede birleştiren ISO 14001:2015’in yapısı,
  • Temel Kavramlar, örneğin; Süreç yaklaşımı, Planla –Uygulama- Kontrol et- Önlem al, yaşam döngüsü perspektifi, boyutlar ve etkiler. 

Gerekli Ön Bilgi

Eğitimden önce herhangi bir ön bilgi gerekli değildir, fakat  eğitime katılmadan önce standardın okunması faydalı olacaktır.