Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık idaresi tarafından benimsenmiş olup, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yerini alır. Bu değişikliğin sonucu olarak CE belgesi yakında Birleşik Krallık için de zorunlu olacaktır. Üretici ve ithalatçıların inşaat ürünlerinde yeni Düzenlemenin CE gerekliliklerini yerine getirmek için Temmuz 2013 tarihine kadar süreleri var.

Düzenlemeye göre, CE belgesi zorunluluğu aşağıdakiler için geçerli olacaktır:

"inşaat işlerinde veya bu işlerin kısımlarında sürekli olarak yer almak amacıyla üretilip piyasaya sürülmüş ve performansıyla inşaat işlerinin temel gereklilikleri açısından inşaat işlerinin performansı üzerinde etki yapabilecek her türlü ürün veya kit."

Böylelikle, bu tanıma uyan, Temmuz 2013'den itibaren pazara sürülen ve uyumlandırılmış bir standart kapsamına giren her ürünün bir Performans Beyanı içermesi ve CE belgesini sergilemesi gerekecektir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine geçiş, uyumlaştırılmış standartlara göre değerlendirilmiş ürünlerin Avrupa Ekonomik Alanı içindeki her yerde piyasaya yasal olarak sürülmesine izin vermektedir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği sizi nasıl etkiler?

Düzenlemenin kapsadığı ürünleri imal ya da ithal ediyorsanız, Birleşik Krallık ve Avrupa'da satabilmeden önce ürünün yönetmelik gerekliliklerini karşıladığını beyan etmeniz ve CE belgesini sergilemeniz gerekecektir.

Bir ürünün belirli bir uygulama için gerekli özelliklere sahip olduğundan inşaat tasarımcıları, müteahhitler ve yerel inşaat yetkilileri sorumlu olacak, üretici ve ithalatçılar gerekli test kanıtlarını sunmaları istenecektir.

BSI Yapı Malzemeleri Yönetmeliği için hazırlığınız sırasında nasıl yardımcı olur?

Kitemark İnşaat Ürünleri Düzenlemeleri kapsamında CE belgesinin zorunlu olacağı 2013 için hazırlıklarınıza yardımcı olabilir. Kitemark belgelendirmesi CE belgesinin temel gerekliliklerini aşar, ürünlerinizin kalite ve güvenilirliğini kanıtlar.  Kitemark, CE belgesi için gerekli başlangıç tip testini kapsadığından, yeni düzenlemelere uymak için gerek duyacağınız kanıtları sağlayabiliriz.{sp}

Yapı malzemeleri düzenlemeleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği'nin gereklilikleri ve inşaat ürünleri üzerindeki etkileri hakkında uzman tavsiyesi sağlamak imkanına da sahibiz. Test ve sertifikasyon hizmetlerimizin, gerekliliklere uymanıza nasıl yardımcı olacağını öğrenmeniz için e-mail adresimiz: product.certification@bsigroup.com

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında Onaylı Kuruluş olarak, BSI ürünlerinize şimdi CE işareti uygulayarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine hazırlanmanızda yardımcı olabilir.


Giderek daha çok uyumlandırılmış Avrupa standardının yayımlandığı bu günlerde, CE belgesi Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında durmadan artan sayıda inşaat ürününe uygulanabilir olmaktadır.


Ürün belgelendirme için neden BSI'ı seçmelisiniz?

Onaylı bir kuruluş olarak, ürün ve cihazların çeşitli ürün belgelendirme direktif ve programının gerekliliklerini karşıladığını teminat altına almak konusunda dünya çapında güvenirliğe sahibiz.

  • Deneyim - BSI müşterilerine çoğu kez bu karmaşık süreçlerde yardım edecek deneyim ve eşsiz uzmanlığa sahip, dünyanın en saygın ve kapsamlı Onaylı Kurumlarından biridir.
  • Erişilir ve hazır – uzman ekibimiz seçilmiş ürün sertifikasyon gerekliliklerini yerine getirmenize yardımcı olmak için hazırdır.
  • Piyasaya hız – özel uzmanlığımız BSI'nın en hızlı hizmeti vereceği, böylece rakipleriniz karşısında bir adım öne geçmenizi sağlayacağı anlamına gelir.
  • Piyasalara erişim - Global şirket olarak BSI dünya üzerinde 68 ofisi ve 120 uluslararası pazar ile global platformda piyasa ve iş hacmine erişmenize yardım edebilir.