Pencere ve Kapı Sertifikasyon Programlarını Öğrenin

EN14351 – Pencere ve Kapılar

Bir Kitemark lisans sahibi olarak şimdiden rakiplerinizin önündesiniz.  BSI, EN 14351 tanıtımıyla Kapı ve Pencereler için Kitemark programını değiştirmekte, üç yeni özellik eklemektedir.  CE belgesi sadece bu alanları kapsarken, Kitemark bu üçüne ek olarak hava geçirgenliğini, su geçirmezliği ve rüzgar yüküne direncin yanında dayanıklılık ve güveni de içermektedir.

İstek halinde CE belgesi için gerekli kanıtlara sahip olmanız için, Kapı ve Pencereler için Kitemark programları ilgili üretim ve ürün özelliklerini kapsamaktadır.CE belgesi Kitemark avantajını içermeyebilir, ancak EN 14351 tanıtımı görmezden gelinemez.

BSI  ya inşaat düzenlemesine dahil olan, ya da EN 14351 içinde eşik değerleri bulunan üç EN 14351 özelliğini kapsaması amacıyla Kitemark programında değişiklik yapmaktadır:

 • Tehlikeli maddeler
 • Güvenlik cihazlarının yük taşıma kapasiteleri
 • Isıl performans
 • Fabrika Ürün Kontrol Sistemi
 • Diğer Performans Özellikleri
 • Geçiş Testi
 • Basamaklama:  BSI ilişkili tüm özellikler için test hizmeti sunabilir.

Ahşap Pencere Test Programları:

 • BS 644 – Ahşap pencereler
  Fabrikada birleştirilmiş çeşitli tipte pencereler
  Şartname
 • BS 7950 - Evsel uygulamalarda kullanılacak pencerelerin 
  gelişmiş güvenlik performans şartnamesi
  Güvenlik testi 

Ahşap Kapı Test Programları:

 • PAS 23 – Kapı takımları için genel performans gereklilikleri
  Hava, rüzgar ve su geçirgenlik testleri
 • PAS 24 – Kapı takımları için gelişmiş güvenlik performansı
  Güvenlik testi

Ahşap Pencere Onay Programı ve BSI Kitemark

İngiliz Ahşap İşçiliği Federasyonu (BWF) Temmuz 2004'te kendi Ahşap Pencere Onay Programı ile BSI Kitemark programı arasında bir ortaklık oluşturdu.

BWF bu önemli gelişmeye işaret etmek için programının adını TWA programı olarak değiştirdi.

Bu ortaklığın merkezinde, tüm TWA programı üreticilerinin camları fabrikada takılmış ahşap pencereleri için BSI Kitemark belgelendirmesi (BS 644) alma zorunluğu bulunmaktadır. Kitemark teknik ölçütlere ek olarak TWA Programı üreticilerinden aşağıdaki işlemleri tamamlamalarını istemektedir:

 1. Ürünleri için bağımsız ve üçüncü taraf denetimi
 2. TWA Programı kalite kontrol gerekliliklerine uygunluk
 3. Her pencere stili için ödünsüz çalışma ve geçirmezlik testleri
 4. Rastgele bir pencere örneği üzerinde yılda bir denetim testi
 5. Teknik kriterlere uygunluk sağlamak için yılda iki ödünsüz fabrika denetimi.

Alüminyum Pencere Test Programları

 • BS 4873 – Alüminyum alaşımlı pencereler
 • BS 7950 - Evsel uygulamalarda kullanılacak pencerelerin gelişmiş güvenlik performans şartnamesi Güvenlik testi

Alüminyum Pencere Test Programları

 • PAS 23 – Kapı takımları için genel performans gereklilikleri
  Hava, rüzgar ve su geçirgenlik testleri
 • PAS 24 – Kapı takımları için gelişmiş güvenlik performansı
  Güvenlik testi

UPVC Pencere Test Programları

 • BS 7412 - Sert polivinil klörürden (PVC-U) cenderelenmiş içi boş profillerden mamul plastik pencereler  Şartname
 • BS 7950 - Evsel uygulamalarda kullanılacak pencerelerin gelişmiş güvenlik performans şartnamesi Güvenlik testi

UPVC kapılar için mevcut programlar:   

 • PAS 23 – Kapı takımları için genel performans gereklilikleri
  Hava, rüzgar ve su geçirgenlik testleri
 • PAS 24 – Kapı takımları için gelişmiş güvenlik performansı
  Güvenlik testi

Metaller, kompozitler ve diğer malzemeler için pencere test programları: 

 • BS 6510 - Çelik çerçeveli pencereler ve camlı kapılar

Metaller, kompozitler ve diğer malzemelerden mamul kapılar için test programları:

 • PAS 23 – Kapı takımları için genel performans gereklilikleri
  Hava, rüzgar ve su geçirgenlik testleri
 • PAS 24 – Kapı takımları için gelişmiş güvenlik performansı
  Güvenlik testi