Pencerelerde Enerji Derecelendirmesi için Kitemark

Pencere Enerji Derecelendirmesi (PED) için Kitemark programı 1 Ekim 2010 tarihinde yürürlüğe giren İnşaat Düzenlemelerinin onaylı L1B belgesini temel alır. Bu belge değiştirilen bütün pencerelerde aşağıdakilerin bulunmasını şart koşar:

  • En az bant C değerinde bir Pencere Enerji Derecelendirmesi (PED) veya
  • 1,6 W/m²K'lık beyan edilmiş bir U değeri

Ekim'den sonra yenileme pencereleri montaj gerekliliklerine uymak için, müteahhitlerin enerji verimlilik kanıtı sunmaları gerekecektir.

Pencere Enerji Derecelendirmesi için Kitemark programımız; PED simülasyonundan montaja kadar taahhütlü bir yöntem ve denetim tarihçesi sunar ve bu nedenle İnşaat Kontrol Kurullarınca kabul edilir.

PED Kitemark markası tedarik zinciri boyunca üründe kullanılarak perakendeci ve montajcıların Kitemark Pencere Enerji Derecelendirmeli pencereler kullanmalarını sağlar.

İmalatçı Programı
Bireysel İmalatçılar uygun simülasyon bilgileriyle BSI sağlayabilir, gerekirse bir ziyarete tabi olur, ardından da gururla Kitemark lisansına kavuşurlar.   Bu, İmalatçılara PED Kitemark'ı kazandıran hızlı ve etkin bir yöntemdir.  Şirketlere pazarlamada kullanacakları etiketleri basmaları için gerekli tüm çizimleri sağlayacağız.

Ne kadara mal olur?
Kitemark programı son derecede rekabetçi fiyatlarla arz edilmiş olup, BSI'nın yeni ya da mevcut müşterisi olmanıza bakmadan tüm adaylara avantaj ve yararlar sunar.

Neden Kitemark?

•Yapı yönetmelikleri ile ilgili gerekli kanıtları sağlar.
•Fiyat bandıyla son derecede rekabetçi bir programdır.
•Değerlendirmeler deneyimli BSI personeli tarafından yapılır.
•Yaygın müşteri ve şartname hazırlayıcısı kabulüne sahip, prestijli Kitemark'a erişim imkanı verir.
•Ürün üzerinde Kitemark markası tedarik zinciri boyunca kullanılabilir.
•Kitemark.com ‘Belgeli Ürünler’ arama veri tabanında yer verir.
•Şirkete özel, basılmaya hazır enerji derecelendirme etiketi