Dünyanın ilk Organizasyonel Dayanıklılık indeksi

Yıllık olarak yayınlanan ikinci Organizasyonel Dayanıklılık anketimizde üst düzey yöneticiler, 2018 Organizasyonel Dayanıklılık İndeksi’nde dayanıklılıklarını nasıl fark edebileceklerini her yönüyle ortaya koyuyor.

Organizational Resilience Bubble Diagram

Aşağıdaki toplu en iyi uygulama standartlarının ilgili kısımları, 16 temel elementi oluşturmak üzere birleştirilmiştir:

 1. Organizasyonel Dayanıklılık (BS 65000)
 2. Organizasyonel Yönetim (BS 13500)
 3. Bilgi Güvenliği (ISO/IEC 27001)
 4. Güvenlik ve Dayanıklılık - Organizasyonel Dayanıklılık (ISO 22136)
 5. Risk Yönetimi (ISO 31000)
 6. Tedarik Zinciri Risk Yönetimi (PAS 7000)
 7. Çevresel Yönetim (ISO 14001)
 8. İş Sürekliliği (ISO 22301)
 9. Kalite Yönetimi ve Müşteri Memnuniyeti (ISO 9001) 

Üst düzey yöneticilerin yanıtları 2017’de dünyanın ilk Organizasyonel Dayanıklılık İndeksi raporunu oluşturdu. En son yayınlanan 2018 raporu ise trendler ve iki rapor arasındaki değişiklikler hakkında yeni verileri içeriyor ve aşağıdaki konuları kapsıyor:

 • 16 element genelinde organizasyonların performans algıları
 • İşlerinin gelecekteki başarıları konusunda 16 elementin algılanan önemi
 • Sektöre, coğrafyaya, organizasyonun boyutuna ve sürekliliğine göre Organizasyonel Dayanıklılık algısının nasıl değiştiği
 • Trendlerin ve gelecekteki zorlukların tanımı

2019 Organizasyonel Dayanıklılık İndeksi Raporu'nu indirin