Sağlık Hizmeti Ürünleri - Yasal Onay Eğitimi

Ürünleri için doğru onay ve sertifikaları almak hem ürünlerin başarısı, hem de uygunluk ve güvenlikleri açısından temel önem taşır. Onay almada gecikmeler çok maliyetli olacağından, şirketlerin bir ürünü piyasaya sürmeden önce tüm gerekli onayları aldıklarından emin olmaları gerekir.

AB'nde CE belgelendirmesinden dünya çevresinde sağlık hizmeti ürünleri için belirlenmiş karmaşık ve ayrıntılı taleplere kadar her türlü kalite markası ve ürün için eğitim sunma konusunda benzersiz bir konuma sahibiz.


Sağlık Hizmeti Ürünleri - Yasal Onay Eğitimi

Küresel sağlık hizmeti pazarlarında kullanılacak ürünler bir dizi zorlu düzenleyici onay ve standartlarıyla karşı karşıyadır. Şirketlere bu standartları bütünüyle karşılama eğitimi konusunda uzmanlaşmış, dünya çapında eksperlerimiz vardır.

Bu eğitim Tıbbi Cihazlar Direktifleri ve diğer ülke yasal talepleri uyarınca yasal uzman eğitimini;  özellikle Tıbbi Cihazlar Yasal Onayıyla ilgili ISO 13485 Tıbbi Cihazlar eğitimini; ve kuruluş içi tetkikçiler için tetkikçi eğitimini içerir.

Yeni talep ve yasalar konusunda uzman görüş bildirir, imalatçıların dünyanın her yerinde yasalara uygun sağlık hizmeti ürünü bulundurabilmeleri için neler yapmaları gerektiğini anlamaya yardım edecek hizmetler sunarız.