Sera Gazı Doğrulama Yetki Belgemizi Aldık

2 Nisan 2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Yetkilendirilmesi Tebliği kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26.12.2016 tarihinden 26.12.2020 tarihine kadar doğrulama faaliyetlerini yürütme yetkimizi almış bulunmaktayız.

Başvurumuzun bakanlık tarafından incelenmesi sonucunda, Fosil Yakıtların Yanması (Yetki Kapsamı 1), Petrol Rafinasyonu (Yetki Kapsamı 2), Kok Üretimi ve Metal Sanayi (Yetki Kapsamı 3 ve 4), Mineral Sanayi (Yetki Kapsamı 6) kapsamlarında geçerli olacak şekilde “Doğrulayıcı Kuruluş Yetki Belgesinin” BSI Group Eurasia’a verilmesi kararlaştırılmıştır.

BSI olarak ilgili kapsamdaki siz değerli kuruluşlara bu doğrultuda hizmet sunmaya hazırız. 

Doğrulama için Teklif Alın