BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Uygulanması

BS OHSAS 18001 personelinizi korumanın da ötesine geçer – kurumsal sorumluluklarınızı ciddiye aldığınız konusunda hissedarları rahatlatır; rekabette öncelik tanıyabilir. Daha güvenli çalışma koşullarından en iyi sonuçları alacak bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak için bizimle işbirliği yapın.


OHSAS 18001 için Hazır mısınız?

Her kuruluş farklı risk ve tehlikelerle karşılaşır. Ve her kuruluş sağlık ve güvenlik yönetiminde farklı bir aşamadadır. Bu nedenle sağlık ve güvenliği ilk sıraya yerleştirecek biçimlendirilmiş hizmetler sunuyoruz. BS OHSAS 18001 hizmetimiz sadece şirketinizin gerek duyduğu ürün ve hizmetleri içerebilir. Bu hizmet gereksiz ürün ve hizmetlerin maliyetini düşürmekte ve karşılaştığınız özel sağlık ve güvenlik engellerini aşmakta size yardımcı olabilir.

Mevcut sistemlerinize eğilerek bir OHSAS 18001 Proje Planı oluşturmanıza yardım ederiz. Sağlık ve güvenlik risklerini belirleyip en aza indirmenizde yardımcı olurken, huzurlu personel ve müşteriler, gelişmiş marka ve imaj ve tercih edilen tedarikçi konumu geleceğinizin bir parçası olur.


BS OHSAS 18001 için Temel İpuçları

 1. Üst yönetimin katılımını ve desteğini alın.
 2. Bütün sürece iyi bir iç iletişimle başlayın.
 3. Mevcut sağlık ve güvenlik yönetimi uygulamalarını OHSAS 18001 gereklilikleriyle karşılaştırın.
 4. Mevcut sağlık ve güvenlik yönetimi konusunda personel ve müşterilerden geri bildirim edinin.
 5. En iyi sonuçları almak için bir uygulama ekibi oluşturun.
 6. Görevleri, sorumlulukları ve zaman çizelgelerini hazırlayıp paylaşın.
 7. OHSAS 18001 gerekliliklerini şirketinize uyarlayın.
 8. Eğitim ve teşviklerle personeli katılıma özendirin.
 9. OHSAS 18001 bilgisini paylaşın ve personeli şirket içi tetkikçi olarak eğitim almaya teşvik edin.
 10. Sürekli iyileştiklerinden emin olmak için OHSAS 18001 sisteminizi düzenli olarak gözden geçirin.{sp}


BS OHSAS 18001 uygulama eğitimleri

BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sisteminizi uygulamaya koymanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış eğitimler


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

 • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
 • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
 • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
 • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.