BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimine Giriş

İş sağlığı ve güvenliği risk ve tehlikelerini belirleyip yönetmede BS OHSAS 18001 en doğru seçimdir - özellikle bizimle başlıyorsanız. BS OHSAS 18001 standardını anlamanıza ve daha güvenli çalışma koşulları, daha yüksek performans ve yeni iş imkanları için şirketinize uygulamanıza yardım ediyoruz.


BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Nedir?

BS OHSAS 18001 her büyüklükte kuruluş için iş sağlığı ve güvenlik yönetimine en iyi uygulama gerekliliklerini ortaya koyan uluslararası bir standarttır. Kendi sağlık ve güvenlik çerçevenizi tasarlamanız için kılavuzluk hizmeti verir, tüm geçerli kontrol ve yöntemleri tek bir yönetim sistemine almanızı sağlar.

BS OHSAS 18001 iş risk ve tehlikelerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için her her türlü kuruluşa uyarlanabilir. Standart şirketinizde mümkün olan en iyi çalışma koşullarının oluşturulması için tasarlanmıştır ve yasalarla uyumluluğu, endüstri ve müşteri taleplerini karşılamanıza yardım eder.


BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

  • Şirket bünyesinde olası en iyi çalışma koşullarını sağlar
  • Tehlikeleri belirler, onları yönetecek veya bertaraf edecek kontrol sistemlerini yerleştirir
  • İlgili gider ve kesintileri azaltmak için iş yeri kazalarını ve hastalık oranlarını düşürür
  • Daha iyi ve daha güvenli çalışma koşullarıyla personeli harekete geçirip motive eder
  • Müşteri ve tedarikçilere uygunluğunuzu kanıtlayın 


BS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliğini tam olarak anlamanızı sağlamak için hızlandırılmış öğrenme yöntemleri kullanıyoruz. Ayrıca, eğitiminize sınıf eğitimleri, workshoplar ve grup çalışmaları bütünlüğü ile bir boyut kazandırıyoruz.


BSI doğrulamamız nasıl yapılır?

PAS 2060 standardı, karbon nötrlüğü kanıtlamak için dört aşamalı bir süreci belirtir. Bu süreç şunları içerir:

  • Hassas ölçüm verilerine dayanarak sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesi
  • Hedef odaklı bir karbon yönetimi planıyla emisyonların azaltılması
  • Genellikle karbon kredisi satın alarak fazla emisyonların dengelenmesi
  • Gerekli açıklayıcı beyanlar ve kamu açıklamalarıyla belgelendirme ve doğrulama.

 

Kuruluşunuz, PAS 2060 için bağımsız BSI doğrulamasıyla bu gereksinimleri karşıladığını kanıtlayabilir. Kuruluşunuzun performansını ve dayanıklılığını arttırırken sürdürülebilirlik konusunda ciddi olduğunuzu, iklim değişikliği sorununa yanıt verdiğinizi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkıda bulunduğunuzu gösterebilirsiniz.