Blauwdrukken voor elektrische Kitemark en certificatie

Elektrische en elektronische items worden rigoureus gecontroleerd om ervoor te zorgen dat ze aan wereldwijde standaarden voldoen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en compatibiliteit met andere apparatuur.  BSI heeft een groot team dat wereldwijd beschikbaar is voor het testen en certificeren van apparatuur, vooral in het Verre Oosten.


BSI ondersteunt momenteel de elektrische/elektronische branche met de volgende daartoe uitgeruste proef faciliteiten:

  • IT-apparatuur
  • Licht technologie
  • Regelaars en bedrading accessoires
  • Elektronische componenten
  • Bruingoed
  • Medische apparaten
  • Elektrische kabels
  • EMC
  • Milieutechnisch 

Hierna volgt een overzicht van een aantal aangeboden diensten voor de elektrische en elektronische branches.

CE-markering als een erkend orgaan voor de Laagspanning richtlijn en de richtlijn voor machinale apparatuur.  BSI kan ondersteuning geven bij CE-markering van elektrische en elektronische producten. 

In gevallen waar het voor  CE-markering niet noodzakelijk is dat er een aangemelde instantie bij wordt betrokken, zal BSI type toetsing door een derde partij aanbieden om aanspraken van de fabrikant te steunen en een uitgebreide beoordeling van het technische dossier aanbieden.

Onze door UKAS geaccrediteerde EMC-faciliteit steunt de elektrische/elektronische branches al ruim 10 jaar en ons hoogopgeleide personeel en moderne apparatuur kunnen per uur worden ingehuurd voor ontwikkeling activiteiten.

Milieutechnisch testen is ook mogelijk en wel in onze faciliteit in Hemel Hempstead door middel van IP-, klimaat-, temperatuur- en tril toetsing, die allemaal beschikbaar zijn in ons uitmuntende milieutechnisch proefstation.

Kitemark -certificering blauwdrukken zijn voor geselecteerde producten beschikbaar en rapporten van andere test organisaties kunnen mee worden genomen in de toekenning van dit prestigieuze kwaliteit keurmerk.

BSI kan een product in ons geaccrediteerde proefstation testen en als het product met de eisen van de IEC-standaard overeenkomt, kan er een  CB-rapport worden uitgegeven. Dit CB-rapport (Certification Board) met een bijgaand certificaat kan bij een andere nationale certificering raad worden ingediend die op zijn beurt zijn eigen nationale certificering keurmerk kan uitgeven via een  vereenvoudigde procedure.

BSI heeft het certificering akkoord van CENELEC ondertekend. Het CCA-programma biedt onderlinge erkenning tussen Europese certificeringsorganisaties voor het testen en het regelmatige toezicht op producten/fabrieken voor elektrische en elektronische producten. Dit akkoord is door de Europese Gemeenschap, EFTA en het grootste deel van Oost-Europa aangenomen.

Het ENEC-keurmerk voor elektrische/elektronische producten is ook beschikbaar bij BSI om het Kitemark®, indien nodig, aan te vullen of als op zichzelf staande certificering op basis van uw markteisen. Goed om te weten