RoHS Trusted Kitemark voor het milieu

BSI kent de invloed van de RoHS-richtlijn (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) op uw bedrijf. Daarom ontwikkelden we de RoHS Trusted Kitemark. Deze dienst helpt u bij het doorlopen van het nalevingsproces en om uw conformiteit met de RoHS-richtlijn aan te tonen.

 Het RoHS Trusted Kitemark werd ontwikkeld voor de industrie, door de industrie en is een tweeledige, modulaire blauwdruk die de RoHS-richtlijn vereenvoudigt.

BSI  staat klaar om u door het hele proces van de richtlijn te begeleiden. Raadpleeg voor meer informatie over de RoHS Trusted Kitemark-dienstverlening

Wat is de RoHS-richtlijn?

Richtlijn 2002/95/EU van het Europese Parlement en van de Europese Raad van 27 januari 2003 inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, ook wel de RoHS-richtlijn genoemd, is bedoeld om de impact van elektrische en elektronische apparatuur op het milieu te verminderen door het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen tijdens de productie van dergelijke apparaten te beperken. De richtlijn is voor de gehele markt en vormt een aanvulling op de richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

De RoHS-richtlijn van de EU beperkt het aantal gevaarlijke stoffen tot hoeveelheden die de vastgestelde maximale limieten niet overschrijden. Deze stoffen zijn:

 • Lood     
 • Zeswaardig chroom
 • Kwik     
 • Polybroombifenylen
 • Cadmium     
 • Polybroombifenylethers

Hoe toont uw bedrijf naleving van RoHS? 

De producten die aan de RoHS-richtlijn van de EU (2002/95/EU), die op 1 juli 2006 van kracht werd, moeten voldoen aan:

 • Consumenten apparaten   
 • Grote en kleine huishoudelijke apparaten
 • Verlichting   
 • IT- & telecommunicatieapparatuur
 • Automatische dispensers 
 • Speelgoed, vrije tijd artikelen en sportuitrusting
 • Elektrisch en elektronisch gereedschap

Naar verwachting zullen in de komende jaren meer producten aan deze lijst worden toegevoegd, zoals bewakings- en controleapparatuur en medische hulpmiddelen.

RoHS Trusted Kitemark » Het antwoord op naleving van RoHS?

Het RoHS Trusted Kitemark is speciaal ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het naleven van het RoHS-proces (RoHS: beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en is een certificering schema die de basis vormt voor een robuust proces. Het Kitemark is erkend door het National Weights and Measures Laboratory, de Britse instantie die naleving van RoHS controleert.

Het RoHS Trusted Kitemark biedt:

 • Rapporten over aangetroffen gebreken en RoHS-bereidheid
 • Route naar gerichte tests op basis van risico's
 • RoHS-bewustzijn en -training
 • Licentie voor het gebruiken van het RoHS Trusted Kitemark

Belangrijkste onderdelen:

 • Beoordeling van het materiaal controle plan overeenkomstig QC80000
 • Voortdurende analyse, inclusief gerichte, op risico's gebaseerde tests
 • Voortdurende analyse met audits en certificeringen op locatie

Belangrijkste voordelen

 • Erkend door de Britse instantie die naleving van RoHS bewaakt
 • Erkend door de Britse en Europese sectoren
 • Zorgt voor vertrouwen in uw logistieke keten
 • Vermindert de totale kosten voor RoHS-tests
 • Kan een QC80000-certificering bevatten
 • Helpt u bij het verkopen van uw producten en bij het verhogen van uw winst
 • Dankzij de onafhankelijke certificering kan uw bedrijf naleving van de richtlijn aantonen
 • Maatwerk diensten voor RoHS

BSI  biedt tevens een groot aantal maatwerk diensten voor RoHS, zoals:

 • Maatwerk trainingen
 • Evaluaties en beoordelingen van logistieke ketens
 • Audits van tweede partijen overeenkomstig QC80000 of opgestelde criteria
 • RoHS-materiaal tests