Laagspanningsrichtlijn (LSR)

 • De Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC
 • De (veiligheids)richtlijnen voor elektrische apparatuur 1994 (SI 1994/3260)
 • DTI bijkomende opmerkingen over elektrische apparatuur, Britse regelgeving (ref. URN 07/616)

De (veiligheids)regelgeving voor elektrische apparatuur (LSR) is op alle elektrische apparaten van toepassing die zijn ontworpen om gebruikt te worden met een voltage tussen 50 en 1000 V AC en tussen 75 and 1500 V DC. Stekkers en fittingen worden gedekt door aparte wetgeving, namelijk de stekkers en fittingen etc. 1994 (SI 1994 No. 1768). Breed gezien dekt de LSR consumenten- en kapitaalgoederen die ontworpen zijn om binnen die voltages gebruikt te worden, waaronder in het bijzonder elektrische apparaten, lichtapparatuur waaronder ballast, schakelapparatuur en controleschakelaars, elektrische bedrading, apparaatlinken en snoerstellen, elektrische installatieapparatuur, etc., en elektrische apparatuur die bedoeld is om in andere apparatuur te worden gebruikt, zoals transformatoren en motoren.

De richtlijn dekt alle risico's die voortkomen uit het gebruik van elektrische apparaten, niet alleen elektrische risico's, maar ook mechanische, chemische (zoals in het bijzonder uitstoot van agressieve stoffen), gezondheidsaspecten behorende bij geluid en trillingen, en ergonomische aspecten in zoverre als ergonomische eisen nodig zijn om in de zin van de richtlijn bescherming te bieden tegen gevaren. In de LSR staan elf “veiligheidsdoelstellingen”, die de essentiële eisen van deze richtlijn weerspiegelen.

Aangenomen wordt dat producten aan de veiligheidsdoelstellingen van de LSR voldoen als de apparatuur is vervaardigd aan de hand van een geharmoniseerde norm. De fabrikant kan het product ook maken conform de essentiële eisen (veiligheidsdoelstellingen) van de LSR zonder geharmoniseerde, internationale of nationale normen toe te passen. In dat geval zal het product niet profiteren van de aanname dat het product voldoet aan geharmoniseerde, internationale of nationale normen en zal de fabrikant daarom de oplossingen die zijn ondernomen om aan de veiligheidsaspecten van de richtlijn te voldoen in de technische documenten moeten meeleveren.

Voordat een product in de markt wordt gezet, dienen de volgende stappen te worden ondernomen: 

 • De fabrikant moet een technisch document samenstellen waardoor het mogelijk wordt om te beoordelen of het product de richtlijn naleeft.
 • De fabrikant of de geautoriseerde vertegenwoordiger dient een 'conformiteitsverklaring' op te stellen.
 • De fabrikant of de geautoriseerde vertegenwoordiger dient het CE-keurmerk uit te dragen.
Aangeboden LSR-diensten 
 • Advies over de toepasselijkheid en de volledigheid van normen voor producten.
 • Testen naar geharmoniseerde, internationale of nationale normen, of naar eigen specificaties van de klant.
 • audit voor naleving van de LSR
 • audit van de technische documenten
 • Een rapport van een aangemelde instantie in overeenstemming met artikel 11 van de LSR.

Waarom zou u BSI kiezen voor uw productcertificatie?

Als geaccrediteerde certificatie-instelling genieten we wereldwijd het vertrouwen om te zorgen dat producten en apparaten voldoen aan de vele verschillende richtlijnen en schema's voor productcertificaties.

 • Ervaring - BSI behoort tot de meest gerespecteerde en meest uitgebreide certificatie-instelling ter wereld. We beschikken over ongeëvenaarde expertise en ervaring in het begeleiden van onze klanten door deze vaak complexe processen.
 • Toegankelijk en startklaar – ons toegewijde team staat klaar om u te helpen om te voldoen aan de eisen van de door u gekozen productcertificatie
 • Snelle marktintroductie – dankzij onze specialistische expertise kan BSI één van de snelste dienstverleningen voor marktintroducties bieden. Dat biedt u veel voordelen en een voorsprong op uw concurrenten.
 • Toegang tot de markten - als wereldwijd opererende organisatie, met meer dan 50 kantoren in 120 internationale markten, kan BSI u helpen om wereldwijde markten en zakelijke stromen te betreden.