Normen voor dienstverlening

Hoe normen organisaties helpen

Wanneer u een dienst verleent, wilt u uw klanten tevredenheid stellen. Daarbij is voortdurende, consistente kwaliteit van belang. Normen bieden een uitstekende serie hulpmiddelen voor het bereiken van consistente kwaliteit.

Ze beschrijven de juiste handelswijzen voor het uitvoeren van een breed scala aan diensten en bieden handvatten voor de processen en systemen die daaraan ten grondslag liggen. Daarnaast leggen ze uit hoe u een cultuur kunt ontwikkelen waarin de realisatie van kwalitatief hoogwaardige diensten wordt aangemoedigd. Een groot aantal normen kan in specifieke, belangrijke dienstverlenende sectoren worden toegepast.

Daarmee hebben we nog niet alles gezegd: normen kunnen in een complexe, nauw verweven economie bijdragen aan een vlekkeloze samenwerking met logistieke ketens en partners. Daarnaast bieden ze de partijen die gebruik maken van dienstverlening bepaalde garanties, of de partijen zich nu in dezelfde regio of op uiteenlopende plekken in de wereld bevinden. Deze garanties komen voort uit de eenduidige taal in de norm en door de vaststelling van eisen ten aanzien van de dienstverlening, verwachtingen van klanten en erkende voorwaarden en definities. Daarnaast verminderen normen de mogelijke risico's voor klanten, zoals kwetsbaarheden op het gebied van informatiebeveiliging.


Hoe normen kwalitatieve dienstverlening garanderen

Normen kunnen u helpen bij het plannen, ontwikkelen en aanbieden van diensten die vanaf het begin geslaagd zijn. Ze helpen u bij het implementeren van betrouwbare processen, systemen en - heel belangrijk - gedragingen. De normen kunnen bestaan uit specificaties, richtlijnen, methoden voor bepaalde taken en voorwaarden en definities (die uw systemen helpen bij het gebruikmaken van wereldwijd erkende best practices). 
Bijna alle organisaties die betrokken zijn bij het leveren of inkopen van dienstverlening ervaren de waarde van normen die werden ontwikkeld ter bevordering van de implementatie van kwaliteitsprocessen, -beleidsregels en -procedures en om de risico's voor klanten en cliënten te verminderen.  


BSI ontwikkelde tevens een aantal normen voor specifieke dienstverleningssectoren. Deze normen moeten de benchmarks vormen voor goede handelswijzen en professionaliteit. Daarnaast moeten ze de klanten garanties bieden en zorgen dat aan de klantverwachtingen wordt voldaan.