Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

HACCP kan van wezenlijk belang zijn voor uw compliance aan nationale of internationale wetgeving op het gebied van voedselveiligheid. Het systeem is een tool voor risicomanagement dat andere managementsysteemnormen in de voedselindustrie, zoals ISO 22000 Voedselveiligheidsmanagementsystemen, ondersteunt. HACCP beschrijft goede productieprocessen voor alle voedselsectoren en kan voor uw bedrijf cruciaal zijn in het internationale handelsverkeer. De norm is vooral geschikt voor primaire producenten, fabrikanten, verwerkers en exploitanten in de voedingsbranche. 


Wat is HACCP?

HACCP is een tool voor risicomanagement dat primair wordt gebruikt voor het managen van voedselveiligheidsrisico's. Met een HACCP-systeem kunt u gevaren in uw toeleveringsketen tijdens de productie van voedsel in kaart brengen en maatregelen ter preventie hiervan nemen. Het HACCP-schema voldoet aan de eisen van de Codex Alimentarius Commission (CAC) dat werd opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties om internationale normen, richtlijnen en handelswijzen op het gebied van voedsel samen te voegen teneinde eerlijke handel te garanderen. Het systeem kan ook worden gebruikt ter ondersteuning van de eisen van managementnormen, zoals ISO 22000 Managementsystemen voor voedselveiligheid.  


Welke voordelen biedt HACCP?

 • Implementeer internationaal erkende controlemaatregelen voor gevaren voor de voedselveiligheid
 • Zorg dat producenten, leveranciers en stakeholders vertrouwen hebben in uw risicocontrole
 • Stem HACCP af op ISO 22000 om de managementsystemen voor voedselveiligheid te verbeteren
 • Manage de risico's met betrekking tot voedselveiligheid in de supply chain effectief.
 • Beoordeel en verbeter uw systemen voortdurend, zodat ze effectief blijven 

Bent u klaar om HACCP te implementeren?

We kunnen u helpen bij het implementeren van HACCP, ongeacht waar u binnen de voedselproductie gespecialiseerd in bent. We begrijpen dat u op verschillende locaties actief bent en te maken heeft met verschillende producten en complexe toeleveringsketens. Daarom bieden we maatwerkpakketten om u te helpen bij het beheren en elimineren van risico's voor de voedselveiligheid in uw bedrijf. Een HACCP-pakket bevat alleen de producten en diensten die u nodig hebt. Zo betaalt u niet voor diensten die u niet nodig hebt en kunt u zo efficiënt mogelijk de juiste maatregelen implementeren. 


Certificeren voor HACCP

We houden het certificatieproces voor HACCP eenvoudig. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, wijzen we u een client manager toe. Deze begeleidt u en uw bedrijf door de volgende stappen.

 1. GAP analyse
  Dit is een optionele pre-audit, waarbij we uw bestaande voedselveiligheidsmanagementsysteem nauwkeurig bekijken en het vergelijken met de eisen van HACCP. Deze analyse helpt bij het in kaart brengen van gebieden waarin nog veel werk verzet moet worden voor we een formele audit kunnen uitvoeren. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

 2. Formele audit
  Deze audit bestaat uit twee fases. Eerst beoordelen we de mate waarin uw organisatie op de audit is voorbereid. Daarbij kijken we of de benodigde HACCP-procedures en -controles zijn ontwikkeld. We delen de details van onze bevindingen met u. Zo kunt u hiaten herstellen wanneer we deze aantreffen. Wanneer aan alle eisen is voldaan beoordelen we de implementatie van de procedures en regelingen in uw organisatie om te controleren of ze, overeenkomstig de eisen voor certificatie, effectief werken. 
 3. certificatie en daarna
  Wanneer u bent geslaagd voor de formele audit ontvangt u een HACCP-certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Uw client manager houdt gedurende deze periode contact met u en brengt regelmatig een bezoek om te controleren dat uw systeem aan de eisen blijft voldoen én bovendien voortdurend verbeterd wordt.  

HACCP integreren met ISO 22000

U kunt HACCP gebruiken als een zelfstandige managementtool in uw bedrijf. U kunt het systeem echter ook integreren met andere managementsystemen, zoals ISO 22000 Managementsystemen voor voedselveiligheid. HACCP biedt ondersteuning voor de implementatie van ISO 22000. Er gelden namelijk eisen over het beheren van risico's met betrekking tot voedselveiligheid die voor beide normen hetzelfde zijn. Dit betekent dat u de manier waarop u veelvoorkomende processen beheert en realiseert, kunt stroomlijnen.


HACCP voor het MKB

Het beheer van voedselveiligheid is cruciaal voor uw bedrijf, ongeachte de grootte of locatie. Dankzij de verbeterde controles van gevaren kan HACCP waarde aan uw toeleveringsketen toevoegen. We begrijpen dat kleine bedrijven over minder tijd en kleinere budgetten beschikken. We weten echter ook hoe u deze uitdagingen kunt oplossen. Daarvoor bieden we pakketten die zijn afgestemd op uw bedrijf. Een aangepast HACCP-pakket bevat geen onnodige kosten en drempels voor het behalen van de juiste normen voor voedselveiligheid. We kunnen u daardoor helpen bij het zo efficiënt mogelijk realiseren van uw doelen. 


Waarom kiezen voor certificering via BSI?

Meer dan 100 jaar geleden waren we pioniers op het gebied van normen. Vandaag de dag zijn we de toonaangevende expert. BSI Group helpt meer dan 65.000 organisaties in 150 landen, variërend van wereldwijde topmerken tot kleine, ambitieuze bedrijven, om hun concurrenten voor te zijn. Als één van de weinige organisaties die normen van begin tot einde kent, beoordelen we niet alleen hoe goed u aan de norm voldoet, maar ontwikkelen we ook heel nieuwe standaarden. Daarnaast trainen we wereldwijd teams in het gebruik van gecertificeerde managementsystemen om zo beter te presteren. Onze kennis kan uw organisatie veranderen.