Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

Goede handelwijzen voor productie voor alle sectoren in de voedselindustrie

Goede handelwijzen voor productie voor alle sectoren in de voedselindustrie

Red Overlay
Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)
Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)
Red Overlay

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP)

HACCP kan van wezenlijk belang zijn voor uw compliance aan nationale of internationale wetgeving op het gebied van voedselveiligheid. Het systeem is een tool voor risicomanagement dat andere managementsysteemnormen in de voedselindustrie, zoals ISO 22000 Voedselveiligheidsmanagementsystemen, ondersteunt. HACCP beschrijft goede productieprocessen voor alle voedselsectoren en kan voor uw bedrijf cruciaal zijn in het internationale handelsverkeer. De norm is vooral geschikt voor primaire producenten, fabrikanten, verwerkers en exploitanten in de voedingsbranche. 

Wilt u weten of uw managementsysteem klaar is voor certificering? Dan is een proefaudit wellicht geschikt voor uw organisatie.