Risicomanagement in uw supply chain

Uw toeleveringsketen moet veilig en veerkrachtig zijn en goed gemanaged worden. Hoe uitgebreid of complex de keten ook is, wij kunnen u helpen om uitmuntende veiligheidsniveaus te realiseren. We kunnen bovendien onze kennis op het gebied van het beheer van kwaliteit en prestaties van leveranciers, verantwoordelijkheid voor het milieu, compliance aan wet- en regelgeving, forecasting, ketenmanagement en meer delen en overdragen, zodat u elke dag een uitmuntende schakel in uw keten kunt zijn.

 

Wilt u weten of uw managementsysteem klaar is voor certificering? Dan is een proefaudit wellicht geschikt voor uw organisatie.