Certificatie voor ISO 14001 Milieumanagement

Een ISO 14001-certificatie laat zien dat uw bedrijf zijn verantwoordelijkheid voor het milieu neemt. Dat levert u erkenning en nieuwe mogelijkheden op. Met een ISO 14001-certificatie laat u zien dat u uw invloed op het milieu serieus neemt, en dat u tegemoet komt aan de verwachtingen die uw stakeholders hebben ten aanzien van de duurzaamheid van uw bedrijf. 


Hoe krijgt u een ISO 14001-certificaat?

We houden het certificatieproces eenvoudig. Nadat we uw aanvraag hebben ontvangen, wijzen we u een client manager toe. Deze begeleidt u en uw bedrijf door de volgende stappen.

  1. GAP Analyse - 
    Dit is een optionele eerste audit, waarbij we uw bestaande milieumanagementsysteem nauwkeurig bekijken en het vergelijken met de eisen van de norm ISO 14001. Deze analyse helpt bij het identificeren van onderdelen waar u nog aan moet werken voordat we een formele audit kunnen uitvoeren. Hierdoor bespaart u tijd en geld.  

  2. Formele audit - 
    Deze audit bestaat uit twee fases. Eerst beoordelen we de mate waarin uw organisatie op de audit is voorbereid. Daarbij kijken we of de benodigde ISO 14001-procedures en controles zijn ontwikkeld. We delen de gegevens van onze bevindingen met u. Zo kunt u hiaten herstellen wanneer we deze aantreffen. Wanneer aan alle eisen is voldaan beoordelen we de implementatie van de procedures en regelingen in uw organisatie om te controleren of ze, overeenkomstig de eisen voor certificatie, effectief werken.

  3. certificatie en daarna - 
    Wanneer u bent geslaagd voor de formele audit ontvangt u een ISO 14001-certificaat. Dit certificaat is drie jaar geldig. Uw client manager houdt gedurende deze periode contact met u en brengt u regelmatig een bezoek om te zorgen dat uw systeem niet alleen aan de eisen blijft voldoen, maar ook voortdurend verbetert.Trainingen en certificatie voor ISO 14001

We gebruiken beproefde leertechnieken om te zorgen dat u de ISO 14001-norm volledig begrijpt. We bieden u de leerervaring bovendien afwisselend aan in klassikale settings, workshops en interactieve sessies.


Waarom kiezen voor certificering via BSI?

BSI Group ondersteunt 84.000 klanten verdeeld over 193 landen wereldwijd, varierend van wereldwijde, grote multinationals tot aan kleinere lokale bedrijven. Als grondlegger van de ISO norm beoordeelt BSI het managementsysteem van organisaties en ondersteunt hiermee de optimalisatie en continue verbetering van bedrijfsprocessen. De experts van BSI hebben hun ervaring opgedaan in organisaties uit diverse sectoren en worden continu getraind om te zorgen dat uw organisatie de prestaties kan blijven verbeteren.