ISO 14001 Casestudies

ISO 14001 is wereldwijd de toonaangevende norm voor milieumanagementsystemen. Het implementeren van de norm levert ten minste de volgende voordelen op: vermindering van de impact op het milieu, minder afval, een lager energieverbruik en lagere kosten voor de totale bedrijfsvoering.

Lees hoe onze klanten hebben geprofiteerd door de norm te implementeren.