İşyeri hijyeni

Workplace hygiene

Protecting workers, customers and organizations

Çalışanların, müşterilerin ve kuruluşların korunması

Red Overlay
Workplace hygiene
Workplace hygiene
Red Overlay

İyi işyeri hijyeni neden önemlidir?

İşyerinde iyi sağlık, güvenlik, refah ve hijyen uygulamaları, bulaşıcı hastalık oranı ve işe gitmemeyle ilişkili maliyetler de dahil olmak üzere yaralanma ve hastalık riskini azaltır. Üretkenliğin artırılmasına ve çalışanların, müşterilerin ve kuruluşların güvenliğinin korunmasına yardımcı olabilirler.

İçinde olduğumuz bu dönemde, liderler, çalışanlar, müşteriler ve ziyaretçiler gereksiz risklere girmeden işe geri dönüş yapabilmek ve yeniden çalışmaya başlayabilmek için işyerinde sağlıklarının korunacağına dair tam güven hissetmek istemektedir.