Doğrulama Denetimleri

Doğrulama Denetimleri

COVID-19’la organizasyonel mücadele

 İş Sağlığı, güvenliği ve refahı | İşyeri hijyeni | İş Sürekliliği | Gıda güvenliği | Tedarik Zinciri

COVID-19’la organizasyonel mücadele

 İş Sağlığı, güvenliği ve refahı | İşyeri hijyeni | İş Sürekliliği | Gıda güvenliği | Tedarik Zinciri

Red Overlay
Customized audits
Customized audits
Red Overlay
Reopen and rebuild with BSI customized audits

BSI’ın Doğrulama Denetimleri kuruluşların yeniden ayağa kalkıp yapılanmalarına destek oluyor

Covid-19’a karşı mücadele ederken temel risklerinizi belirleyip doğru yönettiğinizden emin olun.

 

Kabul görmüş uluslararası standartlar, risk metodolojileri, protokoller ve prosedürler Covid-19’e karşı ayakta durmanızda ve eski işlerliğinize kavuşmanızda size yardımcı olabilir. İster mevcut fırsatları değerlendirerek farklılaşmaya gitmek, isterseniz de eski işlerliğinizi kavuşmak isteyin, bu araçlara erişiminizin olması ve destek almanız çok önemli.

 

Odak noktamız iş sağlığı ve güvenliği, gizlilik ve bilgi güvenliği, tedarik zinciri yönetimi ve iş sürekliliği gibi konularda risk ve fırsatlarınızı yönetmenizi yardımcı olmak

  •  İlgili konularda bilgi, öngörü ve kaynaklar
  •  Uluslararası kabul görmüş standartlara ve en iyi uygulamalara göre denetimler
  • Mevcut risk değerlendirme ve azaltma yaklaşımınızdaki güçlü yönleri ve boşlukları vurgulayan raporlar
  • İyileştirmeyi teşvik edecek fırsatların belirlenmesi
  •  Başarıyla uyguladığınız yönerge ve kılavuzlara dair doğrulama sertifikası 
  • Paydaşlarınıza gösterebileceğiniz bir uyum / güvence logosu