ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi

"ISO 13485 Uygulama" eğitimi; tıbbi cihazlar standardı ISO 13485’te belirtildiği gibi bir kalite yönetim sistemini anlamak, geliştirmek ve uygulamak için gerekli kavramları ele almaktadır. Bu eğitim ayrıca risk yönetiminin anahtar prensiplerini içeren ISO 14971 standardının temellerini de ele almaktadır. Deneyimli eğitmenler ISO 13485 sistem uygulamasının tüm işletmeye nasıl entegre edileceğini, tetkiklere nasıl hazırlanılacağını ve ISO 13485 belgesinin nasıl alınabileceğini açıklayacaklardır. Eğitimde yer alan alıştırmalar, katılımcıları anahtar gerekliliklerin hazırlanması, dokümantasyonun oluşturulması, proje planlarının geliştirilmesi ve bir kapsam haritası hazırlanması konusunda hazırlayacaktır.

Eğitim Yapısı

  • Kalite Yönetimi tanımları, kavramları ve kılavuzlarının anlatılması
  • Süreç yaklaşımı
  • ISO 13485 standardının tüm maddelerinin açıklanması
  • ISO 13485 standardının uygulanmasında yönetimin rolünün anlatılması
  • PD CEN ISO/TR 14969:2005 standardının uygun kullanımının anlatılması
  • ISO 13485 ’in tüm maddelerini uygulamak için İyi Uygulama Süreçlerinin açıklanması
  • Tetkike hazırlık
  • Belgelendirmenin planlanması