TL 9000 Telekomünikasyon

TL 9000 Telekomünikasyon

Telekomünikasyon sektörü için ortak kalite gerekliliklerinin sağlanması

Telekomünikasyon sektörü için ortak kalite gerekliliklerinin sağlanması

Red Overlay
TL 9000
TL 9000
Red Overlay

TL 9000 Telekomünikasyon

TL 9000, telekomünikasyon sektörü için özel olarak tasarlanmıştır. ISO 9001'i temel almaktadır ve Quality Excellence for Suppliers of Telecommunications (QuEST) Leadership Forum tarafından sektördeki ürün ve hizmet hatalarına yanıt olarak geliştirilmiştir.


TL 9000 nedir?

Telekomünikasyon sektörünün küreselleşmesiyle birlikte, tedarik zinciri boyunca ortak kalite gerekliliklerinin uygulanması ihtiyacı doğmuştur. TL 9000 bu ihtiyaca yanıt vermektedir ve maliyetleri düşürmenize, performansı artırmanıza, müşteri ve tedarikçi ilişkilerinizi geliştirmenize yardımcı olur.
Sektördeki ana paydaşların temsilcileri, telekomünikasyon sektörünün sürekli gelişim kültürünü benimsemesinin, yalnızca spesifik kalite ihtiyaçlarının tanımlanması ve net hedefler belirlenmesi yoluyla mümkün olacağına karar vermiştir.
TL 9000; telekomünikasyon sektöründe ürün ve hizmetlerin tasarım, geliştirme, üretim, teslim, kurulum ve bakım süreçlerine ilişkin kalite sistemi gerekliliklerini tanımlamaktadır. Buna güvenilirliği ve kalite performansını ölçmeye yönelik performans ve maliyet temelli ölçümler de dahildir.
TL 9000, yalnızca halihazırda telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren ve uluslararası tanınırlığı olan onaylı bir yönetim sistemini uygulamak isteyen kuruluşlara yöneliktir.


Avantajları nelerdir?

• Daha güvenilir ve istikrarlı bir hizmet sunmak için kalite yönetiminden yararlanın
• Kalite yönetiminizi ölçün, izleyin ve sürekli olarak geliştirin
• Maliyetleri azaltmanın, hizmet sunumunu hızlandırmanın ve gelirleri artırmanın yollarını bulun
• Daha iyi ve daha düşük maliyetli hizmetler sunarak rekabetçiliğinizi artırın
• Yeni pazarlara giriş fırsatlarından yararlanmak için kalite yönetiminizi sergileyinBelgelendirmenizden en iyi şekilde yararlanın

Bir BSI müşterisi olarak, belgelendirmenizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak şekilde tasarlanmış çok sayıda kaynağa erişebilirsiniz. Standartlar, yönetim sistemleri, eğitim kurslarımız ve etkinliklerimiz ile ilgili en son gelişmeler hakkında düzenli olarak güncel bilgiler alabilirsiniz. Müşteri yöneticinizden alacağınız desteğin yanı sıra kuruluşunuzun rekabetçiliğini korumasına ve sürekli gelişim sağlamasına yardımcı olacak iş değerlendirmeleri de sunulmaktadır.