Standartlarla Yenilikçilik ve Büyümeyi Teşvik Etmek

Standartlarla Yenilikçilik Büyümeyi Nasıl Teşvik Eder?

Yeni teknolojileri pazarlamaya çalışan kuruluşlar gelişen bir ticaret 'ekosisteminin' parçasıdır; ekosistem içindeki ağlardan ne kadar güçlü yararlanırlarsa, ürünlerinin pazarı o kadar hızlı büyüyecektir.

Standartların gelişmesi yeni bir teknoloji ekosisteminin yeni ürünlerin başarıyla pazarlanmasına itici güç olacak konuların çevresinde birleşmesine yardımcı olabilir. Standartların yenilikçi kuruluşlarda bunca fark yaratmalarının nedeni de budur: 'oyunun kurallarını' belirler ve yenilikçilik için ortak bir çerçeve oluştururlar. Standartlar ortak vokabülerler tanımlayarak, bir ürün ya da hizmetin temel özelliklerini saptayarak ve ekosistemler içinde başarılı sonuçlar verecek en iyi uygulamaları belirleyerek bir çerçeve oluşturur.

Bu kurallar belirlendikten sonra, yenilikçiliğin hızı artacak ve başarı olasılığı yükselecektir.


Bir 'Kurallar Dizisi' İle Yaratılan Fark

  • Daha önce yapılanı tekrarlama olasılığınız düşer, böylelikle işinizde ve ürünlerinizde gerçek katma değer yaratacak faaliyetlere odalanma zamanı bulursunuz.
  • Böylelikle ürün ya da hizmetiniz ekosisteme çok daha kolay entegre olur.
  • Yatırımcılar yeniliğin başarısına daha çok güvenir.

Yeni sektörler, pazar ve iş modelleri çıktıkça yeni standartlar geliştirilir; bu standartlar ne kadar erken yerleşirse, büyüme daha hızlı ve daha verime gerçekleşir.


Yeniliğe Verim Eklemek

Standartlar yeni fikirleri çizim tahtasından ya da tezgahtan alıp ticari üretime kadar götürme bağlamında da denenmiş ve sınanmış bir çerçeve sunar. Temel parametreleri, güvenlik konularını, test yöntemlerini ve prototip ve büyütme aşamasına nasıl geçileceğini belirler.


Karmaşık Bir Yenilikler Dünyasında Büyümek

Yeni teknolojilerin pazarlanması bugün imalat sektörünün gelecekteki başarısı için kilit olarak görülmektedir. Bu yeni bir çeşit yüksek değer üretimi olup, geleneksel tedarik zinciri temelli imalat modelinden çok farklı işler.

Günümüzün yüksek değer imalat sektörü, her biri bir dizi sanayi sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda farklı kuruluşla karmaşık bir küresel sistemdir. Bu kuruluşlar birbirleriyle son derecede karmaşık ve bağlaşık değer zincirleri üzerinden etkileşir, sadece hammadde ve bileşen alıp satmaz, veri ve hizmet ticareti de yapar.

Bu dünyada başarı bir şirketin kurabileceği başarılı ilişki ve etkileşim sayısına bağlıdır; ilişkiler de 'birlikte işlerlik' ya da aynı çerçeve içinde veya aynı kurallar dizisiyle çalışma yeteneğine bağlıdır.

Standartlar hızla ilerleyen, çok karmaşık bir 21inci yüzyıl küresel ekonomisinde hayatta kalmanın temel araçlarıdır.


Yenilikçilik Geliştirici Standart ve Programlar