Hizmetler için Standartlar

Standartlar Hizmet Kuruluşlarına Nasıl Yardım Eder?

Bir hizmet sunarken müşterilerinizi tatmin etmeniz gerekir, bu da her seferinde aynı tutarlı kaliteyi sunmaktan geçer. Standartlar tutarlı kalite sunmak açısından harika bir dizi araç sağlar.

Standartlar kapsamlı bir dizi hizmet ve bu hizmetlerin temelini oluşturan yöntem ve sistemler için bir iyi uygulama belirler. Aynı zamanda yüksek kaliteli hizmetler sağlamayı teşvik edecek bir kültürün nasıl oluşturulacağını da açıklar. Bir de kilit hizmet sektörlerine uygulanan bir dizi standart vardır.

Hepsi bu kadar da değil: Karmaşık ve bileşik bir küresel ekonomide standartlar tedarik zincirleri ve iş ortaklarıyla sorunsuz çalışmanıza yardım edebilir, aynı bölgede, ya da dünyanın öbür ucunda da olsa, hizmet sağlayıcılara güven verir. Bu amaçla ortak bir dil sunar, servis gerekliliklerini, müşteri beklentilerini ve kabul edilmiş terim ve tanımları oluşturmaya yardım eder. Veri güvenliği zaafları gibi, müşterilere zarar verebilecek riskleri de düşürür.


Standartlar Kaliteli Servisleri Nasıl Sağlar?

Standartlar tanıtıldığı andan başlayarak işe yarayacak hizmetler planlamanıza, tasarlamanıza ve sunmanıza yardım eder. Güvenilir yöntemler, sistemler ve - en önemlisi - davranışlar yerleştirmenize yardımcı olur. Standartlar belirli görevler için şartname, esas, terim ve tanım biçimini alabilir (sistemleriniz bu yardımı küresel en iyi uygulamadan edinir). 
Hizmet sunmak ya da almakla ilgili hemen her kuruluş kalite yöntem, politika ve prosedürleri yerleştirmek ve müşterilere yönelik riskleri azaltmak için geliştirilmiş standartlardan değer görecektir.  


BSI iyi uygulama, profesyonellik kıstneverrı belirleyecek, müşterilere beklentilerinin karşılanacağı konusunda güvence verecek bir dizi standart geliştirmek için belirli hizmet sektörleriyle işbirliği yapmıştır. Standartlar ve Sertifikasyon Programları