Hükümet

Hükümet

Red Overlay
Red Overlay

Standartlar İdari Kurumlar için Nasıl Bir Rol Oynar?

Standart kullanmak idari kurumlara kendi yöntemlerini geliştirmekten düzenlemelere alternatif yaklaşımlar oluşturmaya yardıma kadar birçok açıdan yarar sağlar.

İdari kurumlar hem özel, hem de kamu sektörlerinin karşılaştığı bürokrasiyi azaltmak arzusundadır. Bunun en kilit yöntemi, geçmişte birçok örnekte görüldüğü gibi yükü herkese dağıtmak yerine, düzenleyicilerin ve denetçilerinin en yüksek riski temsil eden kurumlara odaklanmalarıdır.

İşte standartların devreye girdiği nokta, burasıdır. Düzenlemelerin yerini almak için değil, tamamlamak için. Standartlar en iyi uygulamayla biçimlenir; bir kurum standart kullanıyorsa, iyi yönetiliyor olması muhtemeldir. Bu durum düzenleyicilerin nereye odaklanacaklarına karar vermelerinde yardımcı olur. Standartlar düzenlemelere risk tabanlı bir yaklaşımın dayandırılacağı temellerdir.

Birçok alanda BK idaresiyle sıkı işbirliği yapıyoruz. İdari temsilciler iş dünyasından, üniversitelerden ve tüketici gruplarından gelenlerle birlikte teknik komitelerimize katılıyor. Birlikte, ürünlerin, yöntemlerin, yeni teknoloji ve hizmetlerin tüm ilgili tarafların bilgi ve ihtiyaçlarını kapsamasını sağlıyoruz.

Standartlarımızı kullanmak idarenin atık oranını düşürmek ve alım süreçlerinde paranın azami karşılığını elde etmek gibi, kendi yöntemlerinin de daha verimli olmasını sağlıyor.{sp}

Nihayet, standartlar idari kurumların çığır açıcı yeni ürün ve sektörlerin büyümesini teşvik etmelerine de ön ayak oluyor; yeni teknolojilerin mevcutlarla sorunsuz uyuşması için güvenilir bilgi ve standardizasyon sunmalarını sağlıyor.


İdari Kurumlarla Nasıl İşbirliği Yapıyoruz?

 • Ulusal, Avrupa ve uluslararası standartların geliştirilemesine katkı yapan BK bakanlık ve daireleriyle sıkı işbirliği.
 • Özel bir konu ya da ihtiyaca yönelik ısmarlama ve hızlı çözümler bağlamında belirli bakanlıklarla gayrı resmi veya özel standartlar sağlamaya yönelik ilişkiler.
 • Başka ülkelerle işbirliği, dışarıda British Standartları lisansları verilmesi, gelişmekte olan ülkelerde standartlaşma kapasitesi oluşturmak amacıyla 'eşleştirme' işlemleri.
 • Verim arttırmalarını sağlamak için resmi örgütler ve kamu sektörü yöneticileriyle işbirliği.
 • Avrupa düzeyindeki standartlar kurumları, Avrupa standartlar örgütleri CEN ve CENELEC ile işbirliği yaparak, yenilikçilik, rekabetçilik ve ticaret konularında Avrupa Komisyonu'yla birlikte çalışmak.
 • İmalatçı ve hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerini yerine getirmelerini ve ürünlerini Avrupa Tek Pazarına satmalarını sağlayacak kapsamlı bir standartlar dizisi sayesinde ürün ve hizmetlerin güvenlik, performans ve ithalat/ihracatı konularında  en önemli Avrupa Yönergelerinden çoğunu desteklemek.

Standartlar İdari Kurumların Yenilikçilik Teşvikine Nasıl Yardım Eder?

 • Standartlar örneğin ortak tanımlar geliştirerek, bir ürün ya da hizmetin ortak özelliklerini belirleyerek, ya da araştırma ve geliştirme sonuçlarını yayacak bir ortam sağlayarak bilginin paylaşılmasını teşvik edecek ortak bir yenilik çerçevesi oluşturur.
 • Araştırma ve geliştirme sırasında tekrarı en aza indirerek, verimi arttırır.
 • Bir ürünün başkalarıyla birlikte kullanılabilir olma yeteneğini asgariye çıkartır.
 • Gereksiz tutarsızlıkları en aza indirir.
 • Temel parametreleri, güvenlik gerekliliklerini, deneme, prototip ve ölçek büyütmeyi tanımlayarak tezgahtan üretime geçiş için bir çerçeve belirler.