Standartlar yeni teknolojileri nasıl destekler

Yeni teknolojileri pazarlamaya çalışan kuruluşlar gelişen bir ticaret 'ekosisteminin' parçasıdır; ekosistem içindeki ağlardan ne kadar güçlü yararlanırlarsa, ürünlerinin pazarı o kadar hızlı büyüyecektir.  Ne var ki bu karmaşık ekosistemler başarılı yeniliklerin yolunun üzerine engeller çıkarır.

Yeni bir teknoloji ekosisteminin yeni ürünlerin başarıyla pazarlanmasına itici güç olacak konuların çevresinde birleşmesine yardımcı olan standartlar bu engelleri kaldırmada kilit rol oynar. Yeni teknolojileri geliştirip uygulamak isteyen pazarlar için "oyunun kurallarını" belirler: örneğin bir ürün ya da hizmetin başka bir kuruluş tarafından üretilen ürün veya hizmetle çalışabilmesi için birlikte işlerliği tanımlar, ya da özellikle riskli olarak algılanan teknolojilerde, tüketicileri güvenlik ve güvenilirlik konularında rahatlatacak kurallar koyabilirler.

Standartlar yararlı olduğu bilinen yöntem ve sistemler sayesinde yeni teknolojilerin gelişimini de kolaylaştırabilir.

Böylelikle standartlar yeni teknolojileri pazarlama sürelerini kısaltabilir, yeniliklerin sadece fikirden başka bir aşamaya dönüşme hızlarını arttırabilir.